Genomförande av aktiesplit i Sweco AB (publ)

Genomförande av aktiesplit i Sweco AB (publ)

5 november 2020

Som tidigare kommunicerats har extra bolagsstämman i Sweco AB (publ) (”Sweco”) den 22 oktober 2020 beslutat om en uppdelning av bolagets aktier (så kallad aktiesplit) innebärandes att varje befintlig aktie delas upp i tre aktier av samma slag (ratio 3:1).

Följande gäller för uppdelningen av aktier:

  • Till och med den 9 november 2020 handlas aktierna före uppdelning.
  • Från och med den 10 november 2020 handlas aktierna efter uppdelning.
  • Med stöd av den extra bolagsstämmans bemyndigande har styrelsen fastställt avstämningsdagen för aktieuppdelningen till den 11 november 2020.

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. 

Efter genomförd uppdelning uppgår antalet aktier i Sweco till 363 251 457 (tidigare 121 083 819), varav 31 157 139 A-aktier och 332 094 318 B-aktie.

Från och med den 10 november 2020 kommer bolagets A-aktie att ha ISIN-koden SE0014960365, och bolagets B-aktie kommer att ha ISIN-koden SE0014960373.

För ytterligare information, kontakta:

Lisa Lagerwall, chefsjurist Sweco AB, 073-412 66 16, lisa.lagerwall@sweco.se

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör Sweco AB, 073-258 93 33, katarina.gronwall@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.