Sweco deltar i projektet med en ny spårvägslinje i Helsingfors

Sweco deltar i projektet med en ny spårvägslinje i Helsingfors

8 april 2020

Sweco kommer, i samarbete med Destia och WSP, leverera tjänster till Helsingfors stads trafikverk, HST. Projektet gäller spårvägslinjen Kalasatama som är en del av den finska huvudstadens investering i ett växande spårvägsnät. 

”Jag är mycket glad över att Sweco får delta i utvecklingen av hållbar kollektivtrafik i Helsingforsregionen. Den nya linjen kommer att förenkla vardagen för tusentals människor. Sweco är Nordens ledande expert på järnvägsdesign och detta är ett viktigt uppdrag där vi kan bidra till det arbete som växande städer gör för att närma sig målet om att nå koldioxidneutralitet”, säger Markku Varis, affärsområdeschef Sweco Finland.

Spårvägslinjen Kalasatama blir 4,5 kilometer lång och planeras att vara i drift år 2024. Cirka 40 Sweco-medarbetare kommer att vara engagerade i projektet.

“Det är ett projekt som stödjer utvecklingen av ett hållbart Helsingfors och en utvidgning av transportnätet", säger Mikko Asikainen, projektledare för Helsingfors stads trafikverk, HST.

Utöver Kalasatama spårväg är Sweco konstruktionspartner till samtliga pågående spårvägsprojekt i Finland: Kruunusillat-förbindelsen i Helsingfors, Raide-Jokeri i Helsingfors och Esbo, samt Tammerfors spårväg.

För ytterligare information, kontakta:

Markku Varis, affärsområdeschef Sweco Finland, +358 400 478 548, markku.varis@sweco.fi

Heini Jokinen, presskontakt, Sweco Finland, +358 40 718 0063, heini.jokinen@sweco.fi 

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.