Sweco vinner uppdrag för klimatanpassning i Polen

Sweco vinner uppdrag för klimatanpassning i Polen

18 mars 2020

Inom ramen för ett konsortium har Sweco undertecknat avtal med den statliga vattenmyndigheten i Polen, State Water Holding Polish Waters, för översyn och förberedelser av planer för hantering av översvämningsrisker. Avtalet är värt 9,4 miljoner euro. 

Översynen och uppdateringen av planerna för hantering av översvämningsrisker i avrinningsområdena berör Odra, Wisla och Pregołja, liksom områden som är utsatta för översvämningsrisk kring floderna Donau, Elba och Njemen.

Uppdraget innefattar också en informationskampanj och rådgivning till allmänheten i de områden som befinner sig nära avrinningsområdena. Översynen och uppdateringen av planerna för hantering av översvämningsrisker förväntas blir färdiga i slutet av första kvartalet 2022.  

Projektet är en del av den polska regeringens mål om anpassning till klimatförändringar och att öka motståndskraften mot naturkatastrofer. Sweco har flera liknanden pågående projekt i Polen och andra länder i Europa.
 

För ytterligare information, kontakta:

Bartosz Dowojna, kommunikationsspecialist Sweco Polen, +48 61 864 93 00, bartosz.dowojna@sweco.pl

Johnny Nylund, presschef Sweco Group, +46 73 773 5189, johnny.nylund@sweco.se 
 

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.