Swecos styrelse reviderar sitt utdelningsförslag

Swecos styrelse reviderar sitt utdelningsförslag

21 april 2020

Mot bakgrund av den allmänna osäkerheten till följd av covid-19 har styrelsen beslutat att revidera det tidigare utdelningsförslaget. Ny föreslagen utdelning är 3,10 SEK per aktie. 

Sweco har som tidigare kommunicerats en fortsatt stark finansiell position med god likviditet och med en projektportfölj som är relativt opåverkad av covid-19. Men det är i dagsläget omöjligt att fullt ut uppskatta den påverkan som covid-19 kan komma att få för bolaget.  Förslaget ska därför ses som en försiktighetsåtgärd för att säkerställa Swecos finansiella styrka och flexibilitet.  

Styrelsen avser, om marknadssituationen medger, att kalla till en extra bolagsstämma under det andra halvåret för att överväga och besluta om en extra utdelning.

För ytterligare information, kontakta:

Lisa Lagerwall, chefsjurist, 073-412 6616, lisa.lagerwall@sweco.se

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, 073-258 9333, katarina.gronwall@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Informationen är sådan som Sweco AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2020 kl. 08.00.