Sweco – Almedalen 2018

Sweco var på plats under årets Almedalsvecka för att lyfta fram och diskutera aktuella frågor inom samhällsutveckling. Under veckan arrangerade vi flera seminarier som du kan se här i efterhand.

Seminarium: Hur får vi plats med fysisk aktivitet och rörelse i den täta staden?

Dag och tid: Måndag 2 juli, kl 11.00-12.00

Ta del av seminariet på Sveriges Arkitekters webb

Ari Halinoja och Jack Lindgren, arkitekter på Sweco, om betydelsen av faciliteter för fysisk rörelse i staden och hur det påverkar folkhälsan.


Seminarium: Andas ren stadsluft – bland bilar och bussar

Dag och tid: Måndag 2 juli, kl. 11.15-12.15

Här kan du se hela seminariet

Läs rapporten

Räcker energin när Göteborgs transporter elektrifieras? Hur kan vi ska skapa renare stadsluft? Hör energiexpert Magnus Lindén kommenterar dagens seminarium.


Seminarium: Framtidens gränslösa stad – Kan vi skapa sammanhängande städer genom nya infrastrukturlösningar?

Dag och tid: Måndag 2 juli, kl 14.00-14.50

Ta del av seminariet på Sveriges Arkitekters webb

Hör Urban Skogmar, arkitekt, kommentera.


Seminarium: Säkerhet – den nya hållbarhetsfrågan. Hur skapar vi säkra och öppna samhällen?

Dag och tid: Tisdag 3 juli, kl. 09.00-09.45

Se seminariet här

Swecos hållbarhetschef Andreas Gyllenhammar, Håkon Omdal Laskemoen, säkerhetsexpert och Jennie Kastengren, regionchef stadsutveckling, Jernhusen kommenterar dagens seminarium om säkerhet – den nya hållbarhetsfrågan.


Seminarium: Urbaniseringen ändrar förutsättningarna för hållbarhet i stad och landsbygd

Dag och tid: Tisdag 3 juli, kl. 11.00-12.00

Under Almedalsveckan släpptes årets upplaga av Sveriges Nya Geografi, en rapport från Arena för Tillväxt och Sweco i vilken trender och utvecklingsmönster i Sveriges kommuner och regioner kartläggas. Vad innebär dessa förändringar för kommunalt vatten och avlopp? Swecos Magnus Montelius summerar tisdagens seminarium.


Seminarium: Utbildningens betydelse för tillväxt

Dag och tid: Tisdag 3 juli, kl. 12.15-13.30

Emma Andersson, samhällsanalytiker på Sweco, kommenterar från seminariet som utgår från den helt färska rapporten Sveriges Nya Geografi 2018. Hur hänger tillväxt ihop med välfärdsutveckling, både den ekonomiska och livskvalitet?

Läs mer om Sveriges Nya Geografi här


Seminarium: Är bevarande en förutsättning i en cirkulär ekonomi?

Dag och tid: Tisdag 3 juli, kl. 13.00-14.00

Ta del av seminariet på Sveriges Arkitekters webb

Swecos Emelie Persson Lindqvist, hållbarhetsspecialist och  Anders Stjernberg, affärsutvecklingsstrateg kulturmiljö, summerar dagens seminarium


Seminarium: Hur ska framtidens stad klara den ökande e-handeln?

Dag och tid: Tisdag 3 juli, kl.15.00-15.45

Se seminariet här

Här kan du ladda ner rapporten

Swecos Peter Mellander och Robert Sommar kommenterar dagens seminarium där man diskuterade vad som krävs för att skapa hållbara e-handelslösningar i framtidens stad.


Seminarium: Så bygger vi bättre, tryggare och för mer sammanhållning

Dag och tid: Onsdag 4 juli, 09.30-10.15

Swecos Ann Legeby kommenterar dagens seminarium.


Håll även utkik i våra sociala kanaler och följ oss via #sweco #almedalen2018.

Kontakt:

Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 010-4845404, hanna.haeggstrom@sweco.se

Här hittar du oss i sociala medier:
Sweco på Twitter – SwecoSweden
Sweco på Facebook – Sweco
Sweco på Instagram – swecosweden
Sweco på LinkedIn – Sweco