Säkerhet – den nya hållbarhetsfrågan.

Säkerhet har blivit ett av de viktigaste kriterierna när vi planerar framtidens samhällen. Klimatförändringar, terrorism och trafik ställer nya krav som vi behöver ta hänsyn till. Hur skapar vi en säker men också öppen och tillgänglig stad?

Seminarium i Almedalen: Säkerhet – den nya hållbarhetsfrågan. Hur skapar vi säkra och öppna samhällen?

Datum och tid: Tisdag 3 juli kl. 09.00-09.45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby. Aktuell Hållbarhet Arena.

Säkerhetsfrågan har länge varit en viktig del av samhällsbyggnad och i takt med att bland annat översvämningar, terrorangrepp och miljöföroreningar ökat, har säkerhet blivit allt viktigare. Samtidigt vill vi leva i ett tryggt och tillgängligt samhälle. Den stora utmaningen är att hitta balansen mellan säkerhet och öppenhet och att utforma samhällen där medborgarna känner sig trygga. Går det att ha både en säker och öppen stad? Vad kan lösas genom design? Vad behöver göras på kort respektive längre sikt, och hur påverkar digitaliseringen säkerheten i våra städer? Säkerhet är den nya hållbarhetsfrågan. Hur jobbar olika aktörer med frågan? Vad behöver göras och vilka är de senaste insikterna?

Medverkande:                                                                                                                                                                                                                          

  • Andreas Gyllenhammar, Hållbarhetschef, Sweco (moderator)
  • Rolf Brennerfelt, Generaldirektör, SMHI
  • Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs stad
  • Håkon Omdal Laskemoen, Säkerhetsexpert, Sweco
  • Jennie Kastengren, Regionchef Riks Stadsutveckling, Jernhusen
  • Hans Brun, Analytiker, Försvarshögskolan

    Läs mer om seminariet

Se filmen med Swecos hållbarhetschef Andreas Gyllenhammar och hör honom berätta mer om säkerhet och varför det är den nya hållbarhetsfrågan


Kontakt:

Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, hanna.haeggstrom@sweco.se