Jul – i juli?

I år är jultomten på plats i Almedalen – med e-handelsutmaningar i säcken.

Hur ska framtidens stad klara den ökande e-handeln?

Under julen 2017 gjorde den ökade e-handeln att logistiksystemen sattes på hårda prov. Generationen som har växt upp med att handla online når nu sin mest köpkraftiga ålder – men varken våra städer eller logistiksystem är anpassade efter beteendet. En lösning skulle kunna vara att sprida ut julhandeln över året och börja köpa julklapparna redan i juli. Men visst känns det lite tidigt för lackning, rim och bjällerklang?

Det tycker vi med. Därför bjuder vi in till ett seminarium i Almedalen där vi tillsammans med branschens aktörer sätter fokus på stadens logistik- utmaningar, ger exempel på lösningar från dagens Europa och diskuterar  vad som krävs för en hållbar e-handel i framtidens stad. Allt med avstamp  i en ny rapport från Swecos Urban Insight-initiativ.

Seminarium i Almedalen: Hur ska framtidens stad klara den ökande e-handeln?

Datum och tid: Tisdag 3 juli kl. 15.00-15.45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby. Aktuell Hållbarhet Arena.
Läs mer om seminarietRelaterat innehåll

Kontakt:

Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, hanna.haeggstrom@sweco.se