Sverige tillsammans och 100-programmet

Sweco gick under 2015 med i initiativet ”Sverige tillsammans” för att erbjuda jobb eller praktik till minst 100 nyanlända. Efter tre års tid har nästan 40 procent fått anställning.

Samtidigt som Sweco har ett stort behov av att rekrytera kompetenta medarbetare är bristen på utbildade ingenjörer stor. Som en del i att bredda rekryteringsbasen, göra en insats i flyktingkrisen och ta tillvara på värdefull kompetens beslöt Sweco att under 2015 gå med i ”Sverige tillsammans – 100-klubben”, ett nationellt initiativ för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

– Flyktingkrisen har skapat en extraordinär situation i Sverige och världen. Som ett företag som står för en stor del av samhällsutvecklingen har Sweco en självklar roll att bidra med konstruktiva lösningar. Det gör vi genom att göra det vi kan bäst – att vara en bra arbetsgivare och erbjuda praktik och jobb till personer som kan och vill vara med och forma ett mer hållbart samhälle. Med de nyanländas kompetens får vi ännu bättre möjligheter att utveckla framtidens Sverige, säger Åsa Bergman, vd för Sweco.

Om Sverige tillsammans och 100-programmet

Sverige tillsammans är en nationell samling som initierades av statsminister Stefan Löfven, med syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige. Sweco var ett av de företag som erbjöd jobb eller praktik till minst 100 nyanlända under en treårsperiod (2016-2018). 

Här kan du läsa mer

regeringen.se
100 nyanlända får jobb eller praktik på Sweco (pressmeddelande 2015-10-12).

Följ våra nya medarbetare i artikelserien Ny i Sverige och på Sweco.