Framtidsfokus nu liksom då

Från den industriella revolutionen till dagens globala urbaniseringstrend. Att vid varje tidsperiod förbereda våra samhällen för kommande behov och utmaningar har alltid varit grunden för Swecos verksamhet. Vi vet att framtidens samhällen och städer kommer att fortsätta skilja sig från gårdagens. Därför kommer Swecos ingenjörer och arkitekter att fortsätta ha som uppgift att ligga steget före. Resultatet blir verkligt för de flesta andra i framtiden.

Vår historia

Swecos historia bygger på de ingenjörer och arkitekter som verkade runt om i världen redan för 100 år sedan, som förädlat kompetensen och som idag är centralfigurer när det gäller att hitta lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

För knappt 20 år sedan startade en tillväxtresa med ambitionen att tillgodose kundernas behov av både spetskompetens och bredd. De senaste tio åren har Sweco förvärvat nästan 100 företag.

Förmågan att växa genom förvärv är en modell som har tagit Sweco till den ledande position vi har idag. Att varsamt men effektivt sammanfoga två företag till ett, där summan blir mer än delarna, är något som Sweco gjort till en vinnande strategi. Så har vi skapat värde för både kunder, kollegor och aktieägare.

Läs om vår historia här
/siteassets/om-oss/historia/historia570x380.jpg

Samhället om 30 år

Går det verkligen att säga exakt hur framtiden kommer att se ut? Nej, givetvis inte, men vi kan utgå från den kunskap vi har och se vad den leder till. 

Våra experter inom olika områden, såsom samhällsanalys och stadsutveckling, transport, miljö, digitalisering och energ, spånade under en heldag utifrån olika trender, vägval, kompetentser och erfarenheter. 

Här kan du läsa om några av de scenarier experterna förutspår inom olika områden.

Läs om framtiden här
/siteassets/om-oss/historia/framtid/goteborg2070_thehub570x380w.jpg