Samhället om 30 år

Går det verkligen att säga exakt hur framtiden kommer att se ut? Nej, givetvis inte, men vi kan utgå från den kunskap vi har och se vad den leder till. Här kan du läsa om några av de scenarier Swecos experter förutspår inom olika områden.

Förutsättningarna för framtidsstudien
Vi samlade experter inom olika områden, såsom samhällsanalys och stadsutveckling, transport, miljö, digitalisering och energi. Vi såg till att det blev en blandning av kvinnor och män i olika åldrar, och bjöd även in en 16-årig student som kunde representera den yngre generationen som ännu inte kommit ut i yrkeslivet. Under en heldag spånade experterna utifrån olika trender, vägval, kompetenser och erfarenheter. 

– Hur vår framtid kommer att se ut beror helt på hur vi agerar de kommande åren, men i vår workshop arbetade vi utifrån framtidstro och en utopisk grundsyn. Vi utgick från att mänskligheten har lyckats hantera klimatutmaningen på ett ansvarsfullt sätt, och att demokrati och integration inte har fallerat. Vi fokuserade på hur vi kommer att organisera oss, och vilken konsekvens teknikutveckling och artificiell intelligens kan få i framtidens samhälle, säger Frida Karlge, gruppchef TransportInnovation och uppdragsledare för framtidsspaningen.

Cirkulärekonomi, AI, kreativitet och humanitet
I framtidens samhälle delar och tänker vi cirkulärt genom att ta del av jordens tillgångar så att det räcker till alla och så att vi inte äventyrar vår framtid. Avfall existerar inte längre utan allt vi producerar och tillverkar återförs in i systemen för att tas tillvara på och få nytt liv. Artificiell intelligens (AI) har frigjort resurser så att människors sysselsättning förändrats och ger mer tid för kreativitet, humanitet och annat vi mår bra av. Vi lever längre. Individualismen har peakat och att mätas på prestation har ersatts med inre motivation och en känsla av samhörighet. Vi är inte våra yrken utan människor, med mer tid för tanke och reflektion.

Göteborg900x600w.jpg

– Samhället om 30 år är ett starkt samhälle där vi tagit ansvar för, och anpassat oss till, klimatutmaningarna. Teknikutvecklingen och digitaliseringens exponentiella tillväxt har skapat goda förutsättningar och gemensam kunskap, förståelse och insikt har väglett oss i hur de används på bästa sätt. Vi agerar i ett globalt sammanhang där vi når hela världen oavsett var vi befinner oss, säger Frida Karlge.

Det glokala och det urgala
Experterna kunde se två scenarier för hur samhället kan utveckla sig i framtiden; det glokala och det urgala alternativet. I båda scenarierna är samhället om 30 år präglat av hållbarhet, digitalisering och globalisering, men utifrån de geografiska förutsättningarna lokalt kontra urbant skiljer sig de två scenarierna åt.  I det urbana globala samhället har urbaniseringen fortsatt och vi människor bor i storstadsregionerna. I det globaliserade lokala samhället har urbaniseringen avtagit när digitaliseringen möjliggör att jobb, kultur och service inte längre är kopplat till städerna, utan människan kan bo var som helst och ändå ta del av det mesta.

Göteborg-under-900x500w.jpg

Läs mer om framtidens samhälle inom områdena:

DIGITALISERING-W.jpg

ENERGI-W.jpg

MILJO-W.jpg

SAMHALLSANALYS-W.jpg

TRANSPORT-2W.jpg

Experterna som deltog i studien: 
Andreas Gyllenhammar - Hållbarhetschef
Ronja Roupé - Tranportinnovation
Frida Karlge - Transportinnovation
Ulf Ranhagen - Arkitektur idé och utveckling
Emma Andersson -  Hållbar utveckling, strategi och statistik
Jenny Carlstedt  - IT för samhällsutveckling
Anna Älgevik  - Vatten och avlopp
Adam Sjödin  - Stadsplanerare
Anders Neregård  - Arkitektur
Hussein Chith  - Arkitektur husbyggnad
Martin Görling - Energi och uppvärmning
Siri Lindblom - 16-årig elev

Om framtidsstudien:
Det är på uppdrag av Richertska forskningsstiftelsen som Sweco tagit fram en framtidsstudie om hur Sverige kan se ut om 30 år. Läs mer och ta del av den fullständiga rapporten här.