Samhället om 30 år Digitalisering

Hur kommer samhället att se ut om 30 år? Det beror helt på hur vi agerar idag. I Swecos framtidsstudie målar våra experter upp en bild av hur framtiden skulle kunna se ut, om vi lyckas hantera klimatutmaningen på ett ansvarsfullt sätt.

Hur digitaliserat är samhället om 30 år och vilken plats tar artificiell intelligens? Våra experter ser att AI kan ersätta många processer i det urgala scenariet där människorna samlats i städer och delar sin data med varandra, medan AI har en mer kompletterande roll i det glokala scenariet där bara viss data är tillgänglig.

asta-tennisv2-900X600w.jpg

Hur påverkas då våra dagliga liv av digitaliseringen? Våra experter ser att AI i framtiden har frigjort resurser så att människors sysselsättning förändrats och vi har fått mer tid för kreativitet, humanitet och annat vi mår bra av. Vi lever därför längre.

retrorobot-2-900x600-w.jpg

Staden planeras, byggs, optimeras och förvaltas också med hjälp av artificiell intelligens. Med hjälp av input från medborgare och näringsliv skapas ett samhälle som tilltalar flertalet invånare. Det finns även möjlighet att välja algoritm utifrån en specifik arkitekt eller planerare. Vid om- och nybyggnad används material som går att underhålla, förnya och förvalta på ett bra sätt. De skapas i staden och med hjälp av ny teknik såsom 3D-printrar och robotar.

smaka2-900x600w.jpg

Med hjälp av chip-implantat både i kroppen och i munnen får vi enkelt reda på vad saker och ting innehåller och om maten vi äter har de näringsvärden vi behöver.

Läs mer om:

ENERGI-W.jpg

MILJO-W.jpg

SAMHALLSANALYS-W.jpg

TRANSPORT-2W.jpg

Om framtidsstudien:
Det är på uppdrag av Richertska forskningsstiftelsen som Sweco tagit fram en framtidsstudie om hur Sverige kan se ut om 30 år. Läs mer och ta del av den fullständiga rapporten här.

Tillbaka till startsidan