Samhället om 30 år Energi

Hur kommer samhället att se ut om 30 år? Det beror helt på hur vi agerar idag. I Swecos framtidsstudie målar våra experter upp en bild av hur framtiden skulle kunna se ut, om vi lyckas hantera klimatutmaningen på ett ansvarsfullt sätt.

I det urgala samhället skapar täthet, centralisering och storskalighet möjligheter att optimera och effektivisera när det gäller energisystemet. Att skapa incitament för beteendeförändringar underlättas genom styrning i det centraliserade systemet. Vi kan inte längre ta energi för givet utan behöver i flera fall planera vår användning, vilket underlättas genom till exempel avancerade och använ­darvänliga monitorer.

FRISKLUFT900x600w.jpg

Energisystemet är fritt från utsläpp av växthusgaser då förnybar produktion genomsyrar hela systemet, men även då digitaliseringen hjälpt oss att styra efterfrågan efter produktion.

NATTKLUBB900x600w.jpg

Stadens bebyggelse skiljer sig inte nämnvärt från idag, men den utnyttjas betydligt mer effektivt. Funktioner samsas över dygnet, förtätas och blandas för ökad närhet. Till exempel kan kontoret omvandlas till nattklubb vid arbetsdagens slut.

SOLVINDv2-900x600.jpg

I det glokala scenariot produceras energin i självförsörjande system där noderna har ett eller flera egna elnät som effektivt genererar el från sol, vind och vatten. Det finns ett stort ansvarstagande och förbrukning, återvinning och lagring av energi optimeras. Det kan till exempel vara att tvätt- och diskmaskin körs nattetid och att elbilen används som energilager.

Läs mer om:

DIGITALISERING-W.jpg

MILJO-W.jpg

SAMHALLSANALYS-W.jpg

TRANSPORT-2W.jpg

Om framtidsstudien:
Det är på uppdrag av Richertska forskningsstiftelsen som Sweco tagit fram en framtidsstudie om hur Sverige kan se ut om 30 år. Läs mer och ta del av den fullständiga rapporten här.

Tillbaka till startsidan

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.