Samhället om 30 år Samhällsanalys

Hur kommer samhället att se ut om 30 år? Det beror helt på hur vi agerar idag. I Swecos framtidsstudie målar våra experter upp en bild av hur framtiden skulle kunna se ut, om vi lyckas hantera klimatutmaningen på ett ansvarsfullt sätt.

Balans mellan jobb och fritid? Det är inget problem i det framtida högteknologiska samhället där behovet av arbetskraft har minskat drastiskt. Om 30 år är basinkomst ett faktum.

jobbaover900X600-v2w.jpgEndast de som vill arbeta behöver arbeta. Kreativitet och inre lugn är något som värdesätts. Status har de som kan förstå andra människor och förmågan att snabbt sätta sig in i och se olika perspektiv. Empati och goda värderingar har aldrig varit så betydelsefullt som nu. För att människor ska känna sig behövda och vara medskapare av samhället finns det möjlighet för de som vill att utgöra olika sysslor med samhällsvärde.

glada-i-kok900x600v2.jpg

Individualismen har peakat och att mätas på prestation har ersatts med inre motivation och en känsla av samhörighet. Vi är inte våra yrken, utan människor, med mer tid för tanke och reflektion.

VADVARA900X600v2w.jpg

Mycket tid frigörs då vi kan utöva mer kreativa och humana uppgifter. Det finns även en ökad flexibilitet att ständigt byta och skapa nya yrken och vi har hela världen som arbetsområde.

sepatv900x600w.jpg

Människorna mår bra. Det finns ett lugn, trygghet, kreativitet och gemenskap. Vi är mindre ensamma. Vi bor på ett sätt som passar oss och de vi har omkring oss – det är intressestyrt.

Läs mer om:

DIGITALISERING-W.jpg

ENERGI-W.jpg

MILJO-W.jpg

TRANSPORT-2W.jpg

Om framtidsstudien:
Det är på uppdrag av Richertska forskningsstiftelsen som Sweco tagit fram en framtidsstudie om hur Sverige kan se ut om 30 år. Läs mer och ta del av den fullständiga rapporten här.

Tillbaka till startsidan