Samhället om 30 år Transport

Hur kommer samhället att se ut om 30 år? Det beror helt på hur vi agerar idag. I Swecos framtidsstudie målar våra experter upp en bild av hur framtiden skulle kunna se ut, om vi lyckas hantera klimatutmaningen på ett ansvarsfullt sätt.

Hur ser våra transportsystem ut i framtidens samhälle? Våra experter ser att vi reser mindre, snabbare och mer miljövänligt.

tåggubbe900x600w.jpg

I det urgala scenariot kan vi se att höghastighetsjärnväg och hyperloop knyter samman våra stora städer och kopplar oss vidare ner i Europa. Det är möjligt dels på grund av den ökade tätheten av människor, men även då både plan- och byggprocessen effektiviserats och till stora delar automatiserats och kapital frigjorts.

VEM-Kor900x600w2.jpg

Vi reser även mycket till fots, med (el)cykel och andra mindre fordon till följd av den ökade tätheten. Samtliga trafikslag är integrerade och resor och transporter samplaneras utifrån våra behov. Autonoma fordon i olika storlekar, anpassade till res- och transportbehoven, samnyttjas. De har god framkomlighet och kan erbjuda snabba resor.

moped-900X600w2.jpg

I det glokala samhället reser vi mindre och för att vi vill, inte för att vi behöver. Ett finmaskigt nät runt noder där vi går, cyklar och reser med självkörande poddar. De flesta resor sker i befintlig infrastruktur och cykling i olika form har tagit över många kortare bilresor.

morgonrock900x550w.jpg

Istället för långa affärsresor har vi virtuella chatrum, för att ersätta det spontana fysiska mötet.

Läs mer om:

DIGITALISERING-W.jpg

ENERGI-W.jpg

MILJO-W.jpg

SAMHALLSANALYS-W.jpg

Om framtidsstudien:
Det är på uppdrag av Richertska forskningsstiftelsen som Sweco tagit fram en framtidsstudie om hur Sverige kan se ut om 30 år. Läs mer och ta del av den fullständiga rapporten här.

Tillbaka till startsidan