Lokal närvaro Global expertis

För Sweco är den decentraliserade affärsmodellen en avgörande nyckel till framgång. Det är genom ett enkelt och kundfokuserat arbetssätt som Sweco utvecklats till en stor internationell spelare, samtidigt som vi behållit den lokala förankringen och expertisen. Swecos verksamhet bedrivs i åtta affärsområden: Sweco Belgien, Sweco Danmark, Sweco Finland, Sweco Tyskland och Centraleuropa, Sweco Nederländerna, Sweco Norge, Sweco Sverige och Sweco United Kingdom.

KONCERNENS LEDNINGSGRUPP

 • Åsa Bergman

  VD och koncernchef

 • Karsten Gruber

  Tillförordad affärsområdeschef Sweco Tyskland och Centraleuropa

 • Markku Varis

  Affärsområdeschef Sweco Finland

 • Grete Aspelund

  Affärsområdeschef Sweco Norge

 • Eugene Grüter

  Affärsområdeschef Sweco Nederländerna

 • Max Joy

  Affärsområdeschef Sweco Storbritannien

 • Erwin Malcorps

  Affärsområdeschef Sweco Belgien

 • Ann-Louise Lökholm Klasson

  Affärsområdeschef Sweco Sverige

 • Olof Stålnacke

  Finansdirektör

 • Dariush Rezai

  Affärsområdeschef Sweco Danmark

 • Katarina Grönwall

  Kommunikationsdirektör

 • Helene Hasselskog

  HR-direktör

 • Lisa Lagerwall

  Chefsjurist

 • Martin Aronsson

  Direktör för strategi och företagsförvärv

Styrelse

 • Johan
  Nordström

  Född 1966. Styrelsens ordförande. Ledamot sedan 2012. Ledamot i: bland annat Skirner AB och Hemfrid i Sverige AB.

  Utbildning: Arkitekt, KTH Stockholm. Erfarenhet: vd för Skirner AB. Innehav i Sweco: 605 000 direktägda aktier samt genom Skirner Förvaltning AB, som ägs av familjen Nordström, 15 041 083 aktier.
 • Gunnel
  Duveblad

  Född 1955. Ledamot sedan 2008. Ordförande i: Team Olivia Group AB, Global Scanning A/S, HiQ International AB och Stiftelsen Ruter Dam.

  Ledamot i: bland annat PostNord AB och Dustin Group AB. Utbildning: Systemvetare, Umeå Universitet. Erfarenhet: fd vd för EDS Norra Europa. Innehav i Sweco: 4 000 aktier.
 • Elaine
  Weidman Grunewald

  Född 1967. Svensk och amerikansk medborgare. Ledamot sedan: 2017.

  Utbildning: M.A., Resource and Environmental Management, M.A., International Relations, Boston University Graduate School. B.A., Communications and Debate, Suffolk University. Erfarenhet: Senior Vice President and Chief Sustainability and Public Affairs Officer Ericsson AB. Innehav i Sweco: 1 000 aktier.
 • Johan
  Hjertonsson

  Född 1968. Ledamot sedan 2015. Ledamot i: Nederman Holding AB and Swegon Group AB. Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet.

  Erfarenhet: Tidigare vd för AB Fagerhult och Lammhults Design Group och ledande befattningar inom produktutveckling och marknadsföring inom Electrolux-koncernen. Direkt aktieinnehav i Sweco: 30 000 aktier.
 • Christine
  Wolff

  Född 1960. Tysk medborgare. Ledamot sedan 2016. Ledamot i Hochtief AG, Berliner Wasserbetriebe A.ö.R och KSBG GmbH.

  Utbildning: M.Sc.Geology och MBA, HSBA Hamburg. Erfarenhet: Tidigare Senior Vice President and Managing Director Europe & Middle East URS Corporation och styrelseledamot i Grontmij N.V. Aktieinnehav i Sweco: 1000 aktier.
 • Åsa
  Bergman

  Född: 1967. Vd och koncernchef för Sweco sedan 2018. Ledamot i: Olika bolag i Sweco koncernen, Persson Invest AB och Almega Tjänsteförbunden.

  Utbildning: Civilingenjör Väg och vatten KTH. Erfarenhet: Anställdes i Sweco-koncernen 1991. Åtta år senare utsågs hon till regionchef med ansvar för Swecos projektledare i norra Sverige, innan hon 2006 blev vd för Sweco Management och 2012 som vd för Sweco Sverige. Innehav i Sweco: 40 886 aktier.
 • Alf
  Göransson

  Född 1957. Medlem i styrelsen sedan 2018. Ordförande i: Loomis AB. Ledamot i: Hexpol AB, Attendo AB, Axfast AB, Melker Schörling AB, Axel Johnson Inc och Sandberg Development Group.

  Utbildning: Internationell ekonomi, Handelshögskolan Göteborg. Erfarenhet: Bland tidigare befattningar kan nämnas vd och styrelseledamot för Securitas AB, vd för NCC AB, vd för Svedala Industri AB. Innehav i Sweco: 1 000 aktier.

Personalrepresentanter

 • Görgen
  Edenhagen

  Född 1964. Personalrepresentant sedan 2011. Utbildning/ erfarenhet: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Luleå tekniska universitet.

  Anställd i Sweco sedan 2008. Innehav i Sweco: 4 308 aktier.
 • Anna
  Leonsson

  Född 1971. Personalrepresentant sedan 2005. Utbildning/ erfarenhet: Arkitekt SAR/MSA, Magisterexamen i arkitektur, LTH Lund.

  Anställd i Sweco sedan: 1997. Innehav i Sweco: 601 aktier.
 • Maria
  Ekh

  Född 1974. Personalrepresentant sedan 2015. Utbildning/ erfarenhet: Ingenjör.

  Anställd i Sweco sedan: 1999. Innehav i Sweco: 1 925 aktier.

Suppleanter

 • Charlotte
  Berglund

  Född 1973. Anställd i Sweco. Personalrepresentant sedan 2019. Direkt aktieinnehav i Sweco: 1531 aktier (Sweco B).

 • Peter
  Rothstein

  Född 1959. Anställd i Sweco. Personalrepresentant sedan 2017. Direkt aktieinnehav i Sweco: 1 497 aktier.

Revisorer

PricewaterhouseCoopers AB 
Huvudansvarig revisor: Michael Bengtsson 
Auktoriserad revisor

Informationen ovan är tagen från årsredovisningen 2019. Information om chefers innehav i Sweco och andra förtroendeuppdrag uppdateras årligen och är publicerade i Swecos årsredovisning.