Priser och stipendier

Sweco är engagerat i en rad sammanhang där personer och företag som gjort aktiva insatser för en bättre miljö belönas.

Hugopriset

Swecos pris för innovativ, inspirerande och hållbar samhällsutveckling. Priset delas ut till inspiratörer, uppfinnare, eldsjälar eller andra som med entusiasm och nytänkande bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 

Stipendier från J. Gust. Richert

Stipendier delas årligen ut för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik.

FFNS-stiftelsen

Stiftelsen delar vartannat år ut anslag för att främja forskning, utveckling och utbildning inom områden som berör arkitektverksamhet, arkitektur och formgivning samt byggnadstekniska frågor.