Juryn

Juryn bedömer bidragens potential att främja en hållbar samhällsutveckling ur ett brett perspektiv. Idéerna eller innovationerna som belönas med Hugopriset behöver inte vara beprövade utan fokus ligger på att de ska vara nytänkande, inspirerande och innovativa. I kategorin Hugopriset Student tittar juryn på att bidraget har en praktisk relevans för en hållbar samhällsutveckling.

OM JURYN


Peter Örn, Anders Hellberg, Louise Trygg, Anna Yman, Andreas Gyllenhammar, Anna Joelsson

Juryns ordförande: Peter Örn, egen företagare samt ordförande för Blekinge Tekniska Högskola och ledamot av Sidas styrelse etiska råd

Peter Örns intresse för samhällsfrågor har löpt som en röd tråd i alla hans engagemang. Han började sin karriär tidigt inom politiken och därefter följde uppdrag som generalsekreterare för Svenska Röda Korset, vd för Sveriges Radio och ordförande i regeringens Delegation för hållbara städer. Idag arbetar Peter Örn som författare, föreläsare och rådgivare med betoning på samhällsfrågor och ledarskapsutveckling. Han är även ordförande för Blekinge Tekniska Högskola samt ledamot av Sidas styrelse.

Anders Hellberg, frilansjournalist och chefredaktör för klimatmagasinet Effekt

Anders Hellberg sadlade 2011 om till journalist efter tio år i miljöorganisationsvärlden. Han uppmärksammas idag som en ansedd nätverkare inom hållbarhetsbranschen och är chefredaktör för klimatmagasinet Effekt, skribent och debattredaktör på Supermiljöbloggen samt reporter på Miljöaktuellt.

Louise Trygg, biträdande professor, Linköpings universitet

Louise Trygg är teknologie doktor i Energisystem vid Linköpings universitet. Louise studerar samspelet mellan energianvändning och tillförsel i ett europeiskt perspektiv. Louise har en bakgrund i energibranschen och har i sin forskning visat dels hur små och medelstora industrier kraftigt kan minska sin energianvändning samt hur industrier och energibolag kan tillämpa kostnadseffektiva åtgärder som leder till både resurseffektiva och klimatneutrala energisystem.

Anna Yman, Sweco

Anna Yman har arbetat inom Sweco sedan 1999, både som konsult, gruppchef och regionchef. Sedan 2012 är Anna vd för Swecos konsulter inom vatten och miljö. Bolagets arbete inom vatten och miljö syftar till att minska farliga utsläpp, återvinna avfall och säkerställa tillgång till rent vatten. De tar fram lösningar som minskar klimatpåverkan och som anpassar samhället till ett förändrat klimat.

Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef, Sweco

Andreas Gyllenhammar är hållbarhetschef på Sweco och en av Sveriges ledande profiler inom hållbar stadsutveckling och klimatfrågor. Hans gedigna bakgrund som teknologie doktor i miljöanalys kombinerat med en stark affärsstrategisk inriktning bidrar till hans goda resultat i hållbarhetsarbetet.

Andreas har bidragit till att Sweco fått en viktig roll i WBCSD, en av världens mest inflytelserika hållbarhetsorganisationer. Han är en efterfrågad talare och har bland annat föreläst på Ted Talks och blivit en återkommande deltagare i Meeting of the Minds, en konferens som samlar de främsta ledarna inom hållbar stadsutveckling världen över.

Anna Joelsson, juryns sekreterare, Sweco

Anna arbetar sedan 2008 som hållbarhetskonsult inom Sweco, med energi som specialområde. Hon är flitigt anlitad som föreläsare och workshopledare och hjälper både offentliga och privata organisationer att utvecklas i en hållbar riktning och att göra våra städer resurseffektivare och attraktivare. Anna har en bakgrund inom forskning och visade i sin avhandling i Ekoteknik hur man kan minska primärenergianvändning och koldioxidutsläpp från bebyggelsen genom olika val av renoveringsåtgärder, nybyggnadsmetoder, material och energitillförselsystem.