Tidigare pristagare

Listan på pristagare är lång. Först ut var Carl Munters som fick priset redan 1984 för att ha utvecklat värmeväxlaren, en av hans många uppfinningar. Här ser du alla våra pristagare genom åren.

DE HAR FÅTT PRISET TIDIGARE

Ivar Karlsson, Centralens resebutik

Hugopriset 2019 tilldelades Ivar Karlsson, ägare av Centralens resebutik i Kalmar, som är en av få aktörer som säljer internationella tågresor. För många svenskar utgör flygandet den största delen av klimatbelastningen. För omställning till hållbart resande vänds då vårt intresse mot tåg och här behöver många inspiration, råd och praktisk hjälp med att sy ihop sina färdplaner. Med stor erfarenhet, engagemang och personlig service hjälper delägaren Ivar Karlsson och hans arbetskollegor många nya kunder att ta sig ut i världen och upptäcka tågresandets många fördelar!

Solar Park

Årets innovatör 2017 tilldelades Solar Park för att ha utvecklat en ny affärsmodell kring en storskalig solcellsanläggning. Nu samlas privatpersoner och företag för att tillsammans med ett etablerat energibolag och ett renhållningsbolag investera och möjliggöra en solcellspark på en annars obrukbar slutdeponi i Helsingborgsområdet. Smart, nytänkande och hållbart!

Emma Enebog, Myrorna, och Cradlenet

Årets inspiratör 2017 tilldelades Emma Enebog för att med stor entusiasm och nytänkande som Myrornas hållbarhetschef exemplifiera cirkulärekonomi genom återbruk. Som ny ordförande i Cradlenet har hon uppdraget att sprida grundpelarna i cirkulärekonomin till allt fler.

2030-sekretariatet och Zero

Årets innovatör 2016 tilldelades 2030-sekretariatet och Zero, för att de båda med elegant intelligens och hög ambition organiserat progressiva företag och organisationer för att effektivisera utvecklingen av ett hållbart energisystem. Både svenska 2030-sekretariatet och norska Zero har som gemensamt mål att samla olika aktörer för en effektivare användning av ett hållbart energisystem. Båda har tagit fram konkreta förslagför hur vi ska uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta.

Emma Arnesson i Hej Främling!

Årets inspiratör 2016 tilldelas Emma Arnesson i Hej Främling! för att hon med imponerande mod, handlingskraft och minimala resurser, bidragit till socialt samhällsbyggande när det behövs som mest. Emma Arnesson har med organisationen Hej Främling! skapat integration och meningsfulla möten mellan etablerade svenskar och nyanlända när flyktingkrisen varit som störst. I sitt arbete har hon bland annat organiserat löpträningar i Grytan, Östersund, där nyanlända och etablerade svenskar tillsammans tränar, ställer upp i tävlingar, lär känna varandra och delar nätverk.

2015 - Årets Innovatör 2015 fick Köpenhamn ta emot. Köpenhamn har under många år haft en världsledande ställning i utvecklingen av hållbara system för städer.

Se intervju med Kim Spiegelberg (5:53 min)
Se Kim Spiegelberg presentera Köpenhamns arbete på Swecos inspirationsdag 2015 (börja titta 21:27 minuter in i filmen)

2015 - Årets inspiratör 2015 gick tillMilad Mohammadi för att han lyckats få svenskt näringsliv att förstå social hållbarhet in action. Med sitt kompromisslösa och brinnande engagemang omsätter han sina visioner till lösningar och visar att ett Sverige där alla människor lever väl är fullt möjligt.

2014 - Årets Inspiratör 2014 gick till Dennis Palmlin för att han under många år i okuvligt konstruktiv anda inspirerat människor främst i Sverige och Asien att använda tekniska möjligheter för en hållbar utveckling.

2014 - priset i kategorin Årets Innovatör gick till IKEA med motiveringern att de under en längre tid jobbat målmedvetetför att med strategisk insikt och handlingskraft ha drivit på introduktionen av energieffektiv belysning och solenergi såväl för sin egen användning som i sitt produktutbud.

2012 - Kungsbackaföretaget Eksta Bostads AB för dess långsiktiga arbete med förnybar energi i sina bostäder.

2011 - Norrköpings kommun för Händelö energikombinat. I kombinatet samverkar E.ON, Lantmännen Agroetanol, Svensk Biogas med flera i ett industriellt ekosystem där de uppnår högre energiutbyte och större klimatnytta än vad de skulle kunna göra på egen hand.

2010 - Alingsåshem med vd Ing-Marie Odegren renoverar miljonprogramsområde

2009 - Kenth Arvidsson och Arlanda Energi för en energismart affärsmodell.

2008 - Landstinget i Dalarna fick Stora Energipriset som Sveriges energisnålaste landsting. De har halverat sin energiförbrukning och redan nu nått de mål som riksdagen satt upp för värme och elförbrukning till 2020.

2006 - Enno Abel uppmuntrar fick Stora Energipriset för sitt arbete där han uppmuntrar framtidens innovatörer.

2005 - Tomas Hallén och Akademiska Hus fick Stora Energipriset för borrhål i marken som sparar energi. Tomas Hallén är den drivande kraften bakom flera olika energisatsningar inom Akademiska Hus, exempelvis tekniken med energilager i mark.

2004 - Herman Lindborg fick priset för att han spar energi åt fastighetsägare med smarta ventilationssystem som anpassas efter faktiska behov.

2003 - Anders Rydåker och Erik Granryd fick priset för att ha utvecklat värmepumpteknik och teknik för fjärrkyla.

2001 - Mats Leijon fick priset för idé och utvecklande av Power-Former, en ny typ av elgenerator som effektiviserar energiförsörjningen.

1999 - Mora Armatur AB, genom Sven-Erik Jungvik, för Mora ESS-tekniken, vattenkranen ESS och andra innovationer som sparar vatten och energi.

1998 - Karl-Axel Edin fick priset för att under 20 år spridit ljus i energidebatten med sina analyser av energiteknik och energipolitik.

1995 - Lennart Johansson, Eustathios Ionnides och Magnus Kellström, SKF. För unika insatser inom SKF som möjliggjorde reduktioner av energiförluster i maskiner, fordon och apparater.

1989 - Vasaterminalen AB, för tillvaratagande av överskottsenergi i World Trade Center i Stockholm.

1986 - Östergötlands läns landsting som med eldsjälen Mårten Fackler fick priset för alternativ uppvärmning av byggnader

1984 - Carl Munters, för utvecklandet av värmeväxlaren.

Se även tidigare pristagare i kategorin Årets Student.