Tidigare pristagare - student

Hugopriset Student tilldelas den student som har författat ett examensarbete med hög akademisk kvalitet som har praktisk relevans för en hållbar samhällsutveckling.

DE HAR FÅTT PRISET TIDIGARE

 

2019 - Hugopriset Student tilldelades Johannes Hjalmarsson, Uppsala Universitet, med examensarbetet ”Elektrifiering av transportsektorn i Göteborgs kommun”. Genom att föra in parkeringsbolagets roll i omställningen visar författaren att en elektrifierad fordonsflotta i Göteborg är möjlig. Parkerade elbilar stöttar elnätet med kapacitet, om incitamenten för bilägarna utformas på rätt sätt. Med analytisk höjd och innovativ design visar Johannes Hjalmarsson att klimatomställningen är möjlig om man tänker brett kring samverkan och utformar systemen på smart sätt

2017 - Swecos studentpris 2017 tilldelades Marika Karras och Kari Ella Read från Lunds tekniska högskola för sitt arbete om kostnads-nyttoanalys av införandet av hållbar dagvattenhantering som riskreducerande åtgärd mot översvämning, med fokus på monetär värdering av ekosystemtjänster. Vinnarna har pedagogiskt och metodiskt lyckats konkretisera den ekonomiska nyttan av ekosystemtjänster i samband med val av lösning för dagvattenhantering. Resultaten kan användas för att såväl förstå som motivera till synes rena miljöåtgärder genom att räkna på deras fulla samhällsnytta.

2016 - Swecos studentpris 2016 tilldelades Lucie Zvolska från Lunds universitet. Lucie får priset för sitt examensarbete om delningsekonomi. Med ett kritiskt, men alltid konstruktivt, synsätt granskar hon de nya sätten att utnyttja logi-möjligheter som har utvecklats de senaste åren. Resultatet kan fungera som vägledning för många utvecklare av ägodelandets ekonomi.

2015 - Swecos studentpris 2015 gick till Tommy Roman från SLU Alnarp Tommy fick priset för sitt examensarbete"Ett sökande efter det material som försvann – En praktiknära undersökning över byggmaterials potential att återanvändas och återvinnas inom landskapsarkitekturen". Han har på ett intresseväckande sätt lyckats belysa den stora potentialen för cirkulärekonomiska tankebanor inom landskapsarkitekturen.

2014 - Jonas Halili och Oscar Kurtti från Högskolan i Halmstad fick priset som Årets studenter 2014 Jonas och Osacr fick priset för sitt examensarbete om fjärrstyrning av elapparater över internet med hjälp av en grenkontakt, och där användare även kan läsa av hur mycket el som används.

– Det är väldigt kul att få den här uppmärksamheten och vi känner oss stärkta i att jobba vidare med produkten, säger Jonas Halili.

2012 - Mia Pantzar från Borås fick Swecos Studentpris 2012 Mia Pantzarsom lästmiljövetenskap vid Lunds Universitet belönas för sitt examensarbete Sustainable Urban Mobility.

– Visserligen blir bilarna allt bränslesnålare, men nettopåverkan på klimatet ökar ändå eftersom antalet bilar fortsätter att öka. Mitt arbete handlar om hur vi kan resa mer kollektivt genom att ta hjälp av moderna hjälpmedel som smarta mobiler, säger Mia Pantzar.

2010 - Swecos studentpris 2010 gick till Christer Gerdin och Louise Hammarberg De har brottats med frågan kring varför det är så svårt att få energieffektiva lösningar att genomföras trots att de är bra både för miljön och för plånboken.

I examensarbetet har Christer Gerdin och Louise Hammarberg tittat på ett antal flaskhalsar och dessutom utvecklat ett verktyg som räknar, förklarar och hjälper till att överbrygga de kommunikationsproblem som lätt uppstår när större energieffektiva lösningar ska genomföras. Fem faktorer som är avgörande för att lyckas genomdriva fler investeringar i energieffektiva lösningar presenteras i arbetet.

2009 - Sweco studentpris 2009 gick till John Helmfridsson och Mikael Mangold för deras examensarbete kring energismarta småhus

John Helmfridsson och Mikael Mangold har genomfört sitt examensarbete i samarbete med Peab i Göteborg. Målet har varit att få fram modeller som kan inspirera Peab att skapa energieffektiva och kostnadseffektiva småhus i framtiden.

Ur motiveringen: John Helmfridsson och Mikael Mangold har lyckats skapa och modellera en villa som klarar de nya kraven på passivhus till en merkostnad på endast fem procent. De har gjort ett gediget arbete och på ett intressant sätt samarbetat över yrkesgränserna.

Professor Maria Nyström och astronauten Christer Fuglesang delade ut priset.

Se även tidigare pristagare för Årets Innovatör och Årets Inspiratör.