0 av 0 för ""

Stipendier och forskningsanslag

Sweco är engagerat i en rad sammanhang där personer och företag som gjort aktiva insatser för en bättre miljö belönas.

Stipendier från Richterska stiftelsen

Stipendier delas årligen ut för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik.

FFNS-stiftelsen

Stiftelsen delar vartannat år ut anslag för att främja forskning, utveckling och utbildning inom områden som berör arkitektverksamhet, arkitektur och formgivning samt byggnadstekniska frågor.