0 av 0 för ""

FFNS Stiftelse för forskning, utveckling och utbildning

 

Ansökan om anslag

FFNS-stiftelsen grundades 1982 av arkitektföretaget FFNS, som idag är Swecos arkitekturverksamhet och en del av Sweco-koncernen. Stiftelsen delar ut anslag vartannat år för att främja forskning, utveckling och utbildning inom områden som berör arkitektverksamhet, arkitektur och formgivning samt byggnadstekniska frågor.

Ansökan står öppen för alla, men företrädelsevis personer som har akademisk examen inom arkitektur, formgivning och byggnadsteknik eller motsvarande praktisk yrkeserfarenhet.

Vad är stiftelsens ändamål?

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, utveckling och utbildning inom områden som berör arkitektverksamhet, arkitektur och formgivning samt byggnadstekniska frågor. Vidare områden som berör projektadministrativa frågor däri inbegripet forskning, som syftar till rationaliseringar, skapande eller utveckling av program, system, rutiner eller liknande.

OBS. Stiftelsen ger inte bidrag till examensarbeten eller lön.

Se stiftelsens stadgar

När och hur söker man anslag?

Nästa utdelning planeras 2023. Ansökningar välkomnas fram till 30 april samma år.

Ladda ner ansökningsblankett här

Beslut

De inkomna ansökningshandlingarna bedöms av stiftelsens styrelse. Beslut meddelas alla sökanden senast juni samma år. Styrelsen tillämpar rutinen att mot rekvisition utbetala 50% av beviljat anslag. Resterande belopp rekvireras efter insänd slutrapport.

Om ansökan beviljas?

Projektet ska påbörjas inom ett år från det att ansökan beviljats. Om angiven tidplan förändras skall stiftelsen informeras. Har slutredovisning ej skett efter senast ett år efter planerat avslut återförs resterande belopp till stiftelsen. I slutrapporten ska det framgå att FFNS Stiftelse för forskning, utveckling och utbildning bidragit med medel till projektet. Sammanfattning ska lämnas in till stiftelsen i digitalt format vid slutredovisning. Stiftelsen har för avsikt att visa projekt som beviljats anslag på www.sweco.se  och kommer även att publicera sammanfattningen på stiftelsens hemsida.

Tidigare beviljade projektanslag

Lista med stipendiater

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Anna Leonsson tel 076 808 65 80 e-post: anna.leonsson@sweco.se

Stiftelsens styrelse:

Ordinarie styrelseledamöter:
Anna Leonsson, ordförande
Staffan Sundström
Johanna Eriksson
Björn Ekelund
Katarina Schylberg
Pia Kjellgren Schönning
Jonas Kjellander

 

Suppleanter:
Tony Svensson
Daniel Gulliksson
Ellen Bodström
Caroline Lindgren, jurist

Copy link
Powered by Social Snap