0 av 0 för ""

Vår historia

Här kan du läsa mer om några av de historiska företag som tillsammans bildar grunden till dagens Sweco, och om människorna som förändrade samhället genom att skapa nya uppfinningar, driva igenom nya idéer och bryta normer.

Framtidsfokus nu liksom då

Swecos historia bygger på de ingenjörer och arkitekter som verkade runt om i världen redan för 100 år sedan. De valde nya vägar, skapade lösningar som ingen sett tidigare och lade grunden för vår väg mot en hållbar samhällsutveckling. Att vid varje tidsperiod förbereda våra samhällen för kommande behov och utmaningar har alltid varit grunden för Swecos verksamhet. Vi vet att framtidens samhällen och städer kommer att fortsätta skilja sig från gårdagens. Därför kommer Swecos ingenjörer och arkitekter att fortsätta ha som uppgift att ligga steget före. Resultatet blir verkligt för de flesta andra i framtiden.

Spetskompetens och bredd

Vår tillväxtresa har ambitionen att tillgodose kundernas behov av både spetskompetens och bredd. Förmågan att växa genom förvärv är en modell som har tagit Sweco till den ledande position vi har idag. Att varsamt men effektivt sammanfoga två företag till ett, där summan blir mer än delarna, är något som Sweco gjort till en vinnande strategi. Så har vi skapat värde för både kunder, kollegor och aktieägare.