0 av 0 för ""

Den flitige riddaren David Bergman

Grunden för den verksamhet som Swecos energiexperter idag bedriver lades en gång av David Bergman genom hans konsulterande elektrotekniska byrå.

David Bergman föddes 1875 i Uppsala, studerade vid Tekniska högskolan och utexaminerades från elektrotekniska fackskolan 1897. Sedan studerade han ytterligare ett år i Tyskland och anställdes på beräkningskontoret hos Firma Siemens & Halske i Dresden där han stannade i två år. 1901 blev han chefskonstruktör hos A.G. Elektrizitätswerke, men anställningen blev inte långvarig eftersom företaget ganska snart försattes i konkurs.

Han bestämde sig istället för att starta sitt eget företag, Bergman & Co, i Stockholm och skickade brev till en mängd företag runtom i Europa där han erbjöd sina tjänster. 1902 anställde han ingenjören Karl Gustaf Sjöberg och de fick snart sitt första uppdrag, att besiktiga elektromotorer och elektriska hissar i St:Eriks Bryggeri. Det första årets resultat blev dock inget att skryta med. Intäkterna var på 3222 kr medan Bergmans årslön var 4457 kr, Sjöbergs 4325 kr, sekreterarens 1000 kr och städerskans 114 kr. Företaget finansierades till stor del med hjälp från David Bergmans far, professor F.A. Gustaf Bergman och med kreditiv i Tjenstemanna-Banken.

Men Bergman fortsatte att anstränga sig för att skaffa kunder och så småningom började uppdrag av olika slag att komma in till företaget. Firmans verksamhet inriktades alltmer på program för elanläggningar och maskiner, besiktningar, värderingar, utlåtanden och teknisk-ekonomiska utredningar. Bergman var väldigt flitig när det gällde att resa till företag på kontinenten och försöka få kontakt med tänkbara kunder. Samtidigt förde han intensiv korrespondens med kontoret i Stockholm för att hålla sig uppdaterad om allt som hände.

Ombyggnad av Djursholmsbanan och elektrifiering av Saltsjöbanan

Det första stora uppdraget var ombyggnaden av Djursholmsbanan. Det förde också med sig en hel del andra uppdrag, bland annat ansvar för uppbyggnaden av Stocksunds kraftstation. Senare fick firman också uppdraget att göra upp fullständiga planer för elektrifiering av Saltsjöbanan. Ett annat stort arbete var en kraftstation med torvgasmotorer vid Visby Cementfabrik 1905.

Samtidigt blev Bergman också riddare av Nordstjärneorden. Riksdagen hade fattat beslut att bygga en ”första klass pansarbåt”, men vid regeringsskiftet inställdes byggandet, till stort missnöje hos allmänheten. Då startades två olika insamlingar och David Bergman var initiativtagare och drivande kraft i den ena, Svenska Pansarbåtsföreningen. På den hundrade dagen efter föreningens bildande var den insamlade summan uppe i
15 021 230 kronor, ett för den tiden enormt belopp. Vid pansarbåten ”Sveriges” stapelavlöpning fick Bergman sin utnämning.

Den stora arbetsbördan tog dock på krafterna och 1916 avled David Bergman, endast 41 år gammal, efter att ha varit mer eller mindre sjuk i ett år. Han drev inte bara sitt eget företag och Pansarbåtsinsamlingen utan satt i flera olika styrelser och kommittéer. Enligt dödsrunan i Teknisk Tidskrift var han ”en flärdfri och tillbakadragen man, en redlig svensk, en skicklig ingenjör, en trofast, rättrådig vän och kamrat.”

Bergman & Co blir en del av Sweco

Efter Bergmans död togs företaget över av hans medarbetare, och man fick uppleva både goda och svåra tider, under industrins elektrifiering och under depressionen. Vid mitten av 1950-talet skedde en stor expansion, då mängden uppdrag och anställda ökade enormt.

Bergman & Co arbetade i många uppdrag utomlands och då krävdes nästan alltid samarbete mellan olika konsulter i olika tekniska branscher. Dessutom krävdes administrativa experter som visste hur marknaden och lagarna såg ut i olika länder. Det var i en sådan situation som SWECO, Swedish Consulting Group, bildades. Bland företagen som gick ihop för att vinna uppdrag på utlandsmarknaden fanns bland annat AB Vattenbyggnadsbyrån och Hugo Theorells Ingeniörsbyrå. Sweco som vi känner det idag skapades när arkitektkontoret FFNS köpte upp flera konsultbolag, varav Bergman & Co var ett.

David BergmanDavid Bergman

Copy link
Powered by Social Snap