0 av 0 för ""

Johan Gustaf Richert och Vattenbyggnadsbyrån

Historien om Swecos framgångsrika vattenbyggnadsverksamhet börjar med Johan Gustaf Richert, född 1857, en man som hade ett stort intresse för grundvattnet.

Det som är grunden till Swecos vattenbyggnadsverksamhet började en gång med en man som heter J.G. Richert och hans företag Vattenbyggnadsbyrån. Richert var vattenbyggnadsingenjör och avdelningschef för Göteborgs vatten och avlopp. En stor arbetsuppgift gällde Göteborgs stads vattentäkt Delsjön, som blev otillräcklig. Richert utvecklade en metod att rena vattnet från Göta Älv, vilket uppmärksammades stort även internationellt.  Han beslöt sig för att starta en egen konstruktionsbyrå som han drev i några år innan han 1902 var med och bildade AB Vattenbyggnadsbyrån.

Richert var mycket intresserad av grundvattnet och kom på idén med konstgjord infiltration, att man kan pumpa upp vatten från sjöar och floder och sedan låta det rinna genom naturens egna filtrerande lager, ner till grundvattnet. Det var en vinnande idé, och grundvattenverk konstruerades sedan i Sverige och utomlands i mer än trettio år. Under tiden tiodubblades antalet anställda i Vattenbyggnadsbyrån.

1925 gick Richert i pension, vid 68 års ålder, men han satt kvar i styrelsen ända till 1934. Förutom sin tid inom VBB och Göteborgs Stad verkade han också bland annat inom Sveriges Riksdag och som professor vid Tekniska Högskolan.

Vattentorn i Kuwait och flytt av Abu Simbel-templen

Richerts insatser betydde mycket för VBB. Genom dem lyckades man utveckla sin verksamhet så pass mycket att man anlitades för en mängd större arbetsuppdrag av internationell prägel, som till exempel vattentornen i Kuwait City, Assuandammen, tempelflytten i Abu Simbel i Egypten och vattenkraftsverket Uri i Indien.

Även inom Sverige erhöll VBB en mängd prestigefyllda arbetsprojekt inom områdena kärnkraft, vattenkraft och arkitektur. Det finns en hel del dammar, vattenkraftverk och vattentorn i Sverige som VBB har skapat. Trollhättans och Forshuvudforsen vattenkraftverk till exempel, och Svampen i Örebro.

Johan Gustaf Richert

Johan Gustaf Richert