0 av 0 för ""

Kuwait Tower

Kuwait har inga permanenta sjöar eller floder. Bristen på dricksvatten har därför varit ett av landets största problem och har utgjort ett hinder för tillväxten. 1965 fick Sweco i uppdrag att planera cirka 30 vattentorn för att säkra tillgången till vatten. Projektet har haft en avgörande betydelse för Kuwaits utveckling.

Landet Kuwait grundades i mitten av 1700-talet när beduinstammar slog sig ner vid en naturlig hamn vid Persiska vikens stränder. Redan tidigt blev platsen ett viktigt handelscentrum. Flodvatten fraktades med tanker från Irak till Kuwait fram till 1930-talet, men när man upptäckte olja ledde det till en befolkningsökning. Efterfrågan på vatten ökade dramatiskt.

Stadens två destillationsanläggningar för havsvatten hade begränsad kapacitet och planer togs fram för att bygga ett vattendistributionssystem. Sweco svarade för designen av hela vattendistributionsprojektet, inklusive själva tornet.

Renovering och utbyggnad av Kuwait Tower

Idag står Kuwait Tower inför en renovering och utbyggnad och Sweco har fått i uppdrag av Kuwaits ministerium för el och vatten att ta fram ett designförslag för att förnya Kuwait Tower. Alla tjänster och funktioner hos Kuwait Tower ska få en ny design. Tanken är att uppgradera detta landmärke så att det håller modern standard, samtidigt som dess historiska värde bevaras.

Kuwait Tower

Copy link
Powered by Social Snap