0 av 0 för ""

Uppfinnaren och entreprenören Hugo Theorell

Grunden till det som idag är Swecos installationskonsulter lades en gång genom en man som hette Hugo Theorell och som startade en konstruktionsbyrå för centralvärmning.

Hugo Theorells konstruktionsbyrå är grunden till det som idag är Swecos installationskonsulter. Hugos historia börjar 1859, då han föddes i Björke. 1881 utexaminerades han från Kungliga Tekniska Högskolan. Sitt yrkesliv började han först som anställd hos professor Carl Arendt Ångström och sedan hos AB Palmcrantz innan han hamnade hos professor Johan Erik Cederblom.

Cederblom var en välkänd person på den tiden, för han hade konstruerat ett system för centraluppvärmning, det så kallade kalorifervarmluftssystemet, och fick många beställningar. Därför ville han anställa de bästa ingenjörerna i Sverige inom det nya teknikområdet. Förutom Hugo Theorell anställde han bland andra Wilhelm Dahlgren som skulle få stor betydelse för uppvärmningsteknikens utveckling i Sverige.

Konstruerade nya uppvärmningssystem

Theorells arbetsuppgifter blev beräkningar och uppgörande av ritningar för kaloriferanläggningar. Han gjorde även flera nykonstruktioner och förbättringar av anläggningarna. Till en början tyckte han inte att det var så roligt, men när nya uppvärmningssystem, ångvärmeledningar, rörledningar och radiatorer började konstrueras blev Theorell mer och mer intresserad av sina arbetsuppgifter.

1889 beslutade sig Cedergren för att ägna sig mer åt annan forskning och Theorell tog då över konstruktionsbyrån. Han och Wilhelm Dahlgren, som då drev en egen byrå, blev de ledande teknikerna i den snabba utveckling som uppvärmningstekniken genomgick i Sverige. Samarbetet mellan dem var gott och de delade de viktigaste uppdragen mellan sig.

Stockholms slott och Hallwylska palatset

Det var en nydanande tid i Sverige när Theorell startade sin verksamhet. Många flyttade in till städerna och det byggdes mycket nytt. Det efterfrågades nya lösningar för uppvärmning och Theorell gjorde ritningar för ett stort antal värmeledningsanläggningar och ledde utförandet för dem. Det var både enskilda och offentliga byggnader, bland annat Stockholms och Drottningholms slott, Riksmuséet och Konserthuset. När Hallwylska palatset skulle byggas med alla dåtidens moderniteter valde man också Theorells värmesystem. Systemet byggde på två ugnar som eldades med ved och flis och värmen spreds sedan uppåt i huset via ett antal kanaler. På 1980-talet ersattes ugnarna av fjärrvärme och värmen sprids nu med hjälp av fläktar uppåt i byggnaden.

Theorell konstruerade också sitt eget ventilations- och värmesystem och en regleringsventil för radiatorer som tillverkades under mer än 50 år. När man nu hade fått in centralvärmen i huset kunde man tack vare ventilen reglera värmen i varje rum. Han ville inte försvåra tillverkningen genom att patentera konstruktionen och därför kunde ventilen fritt tillverkas och säljas. Än idag kan man hitta regleringsventilen på gamla element.

Moderniserade uppvärmningstekniken i Sverige

Theorell var med och moderniserade Sverige, och i sina tekniska konstruktioner var han ofta långt före sin tid. Han förespråkade tidigt en modernisering av uppvärmningstekniken med exempelvis pumpcirkulation i radiatorsystem i stället för självcirkulation. Hans insatser var också mycket uppskattade. 1897 deltog Theorell i Konst- och Industriutställningen i Stockholm och erhöll där diplom och guldmedalj för ”utmärkta uppvärmningsanordningar och apparater”. Han blev även Kungl. Medicinalstyrelsens expert och belönades med Vasaorden och Nordstjärneorden.

Hugo Theorell var en av stiftarna av Svenska värmetekniska föreningen 1909 och senare dess ordförande. I föreningens Tidskrift för värme-, ventilations- och sanitetsteknik, VVS, publicerade han flera artiklar. Han var också ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien. Företaget ledde han fram till 1939 då han var över 80 år gammal. Därefter var han styrelsens ordförande fram till sin död. Under hela denna tid deltog han aktivt i utvecklingen av VVS-branschen. Numera delar Sweco också ut ett Hugopris till energisparande idéer och innovationer. Det är en förgylld skulptur av Theorell-ventilen, som en hyllning till honom.

Hugo Theorell

Hugo Theorell