0 av 0 för ""

Lokal närvaro – global expertis 

För Sweco är den decentraliserade affärsmodellen en avgörande nyckel till framgång. Det är genom ett enkelt och kundfokuserat arbetssätt som Sweco utvecklats till en stor internationell spelare, samtidigt som vi behållit den lokala förankringen och expertisen.

Sweco Sverige ledningsgrupp

Ann-Louise Lökholm-Klasson

Ann-Louise Lökholm-Klasson

Vd Sweco Sverige
Ulla Bergström

Ulla Bergström

Divisionschef Sweco Architects
Christina Skogster Stange

Christina Skogster Stange

Divisionschef IT för samhällsutveckling
Conny Udd

Conny Udd

Divisionschef Energi och industri
Farah Al Aieshy

Farah Al-Aieshy

Divisionschef Projektledning
Fredrik Wallner

Fredrik Wallner

Divisionschef Anläggning
Jan Thulin

Jan Thulin

Divisionschef Järnväg
Martina Söderström

Martina Söderström

Divisionschef Vatten och miljö
Mats Hermansson

Mats Hermansson

Divisionschef Samhällsanalys och mobilitet

Charlotte Rissler

Divisionschef Byggkonstruktion
Fredrik Holmgren

Tomas Holmgren

Divisionschef Installation
Anna Yman

Anna Yman

International Business Manager
Mattias Goldmann

Mattias Goldmann

Hållbarhetschef Sweco Sverige
Eva Fagerström

Eva Fagerström

COO Sweco Sverige AB
Magnus Karlsson

Magnus Karlsson

CFO Sweco Sverige

Emma Månson

Kommunikationschef Sweco Sverige
Susanne Castwall

Susanne Castwall

HR-chef Sweco Sverige