0 av 0 för ""

Vår organisation

För Sweco är den decentraliserade affärsmodellen en avgörande nyckel till framgång. Det är genom ett enkelt och kundfokuserat arbetssätt som Sweco utvecklats till en stor internationell spelare, samtidigt som vi behållit den lokala förankringen och expertisen.

Sweco Sveriges ledningsgrupp

Ann-Louise Lökholm Klasson

Ann-Louise Lökholm Klasson

Vd Sweco Sverige
Ulla Bergström

Ulla Bergström

Divisionschef Sweco Architects
Christina Skogster Stange

Christina Skogster Stange

Divisionschef Digital Services
Fredrik Axby

Fredrik Axby

Divisionschef Energy & Industry
Martina Söderström

Martina Söderström

Divisionschef Environment & Planning
Tomas Holmgren

Tomas Holmgren

Divisionschef Buildings
Fredrik Wallner

Fredrik Wallner

Divisionschef Transport Infrastructure
Andreas Gyllenhammar

Andreas Gyllenhammar

Hållbarhetschef Sweco
Magnus Karlsson

Magnus Karlsson

CFO Sweco Sverige
Emma Månson

Emma Månson

Kommunikationschef Sweco Sverige
Hanna Wallstedt

Hanna Wallstedt

COO Sweco Sverige

Våra divisioner

Divisionerna är nationella och består i sin tur av drygt 20 affärsenheter.

Sweco Architects

Sweco Architects är ett av världens största arkitektkontor. I dialog med kunderna utformar vi hållbara och prisbelönta städer, landskap, byggnader och inredning. Platser där det vackra och funktionella går hand i hand med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Genom att vara med i tidiga skeden skapar vi hållbara lösningar som gör att vi tillsammans med våra kunder kan leva upp till devisen Transforming Society Together.

Buildings

Behovet av hållbara, klimatanpassade byggnader som är både trygga och bekväma har aldrig varit större. Men komfort och funktion räcker inte – byggnader måste också vara vackra. I det vackra ryms också medvetenheten om att en byggnad inte är en belastning för miljön, utan bidrar till en hållbar framtid. Vi erbjuder tjänster genom projektens alla faser, från inspirerande visioner till planering, projektering och förvaltning.

Digital Services

Digitaliseringen av samhället ger oss nya möjligheter att styra utvecklingen mot en hållbar framtid. Digital services tillhör Sveriges mest innovativa konsulter inom IT, datahantering, rådgivning och digital kommunikation. Med ett helhetsperspektiv och de globala hållbarhetsmålen som grund, omvandlar vi såväl små som stora drömmar till framtidens digitala lösningar.

AI-hand möter hand

Energy & Industry

Vi befinner oss i början av omställningen till ett hållbart samhälle. Att utveckla och effektivisera energisystem, processer och produktionsanläggningar är några de viktigaste delarna i den gröna omställningen. Swecos experter inom vatten-, energi-, telekom-och industrifrågor erbjuder anpassade lösningar inom samtliga projektområden; från due diligence, strategisk rådgivning och förstudier till detaljprojektering, idrifttagning och besiktning.

Environment & Planning

Samhällsutveckling är komplext. Klimatförändringar, urbanisering, åldrande befolkning och mobilitet är bara några av de frågor som framtida samhällen måste hantera. Våra ingenjörer, trafikexperter, statistiker och flera andra specialister arbetar tillsammans för att ta fram faktabaserade underlag som stöttar våra kunders beslut idag och samtidigt tryggar framtiden för kommande generationer.

Transport Infrastructure

Säkra och effektiva resor för människor och flöden av varor är avgörande för länders utveckling. Idag förändras transportsystemen snabbt – i det klimatsmarta samhället får spårbunden trafik och digitala lösningar allt större betydelse för att minimera transporternas totala klimatpåverkan. Vi erbjuder tjänster inom alla skeden; från analys, planering och projektering till projektledning, produktion och förvaltning.