0 av 0 för ""

Ahlsell: Samarbete under kontinuerlig lagerexpansion

Uppdrag

Flertal uppdrag med tyngdpunkt mot layout och automatisering

Kund

Ahlsell Sverige, Norge och Finland

Kompetens

Projektledning, lagerlayout, automation

Plats

Hallsberg

Sweco hjälper Ahlsell som kontinuerlig resurs

Ahlsell använder sedan flera år Swecos logistikkonsulter för projekt inom internlogistik, t ex genomlysning av befintlig verksamhet, inventeringsdifferenser, ankommande process, framtagning av tillväxtprognos och utvecklingsplan t.o.m. år 2025.

Dessutom har Sweco agerat stöd under implementering och genomförande, bland annat till- och ombyggnation av logistikcentrum i Hallsberg, projektledare logistik, dimensionering samt upphandling av Automation.