0 av 0 för ""

Varmluftsballong skyddar mot stora snömängder

Uppdrag

Att lösa snölastproblem på Nordichallens tak

Kund

Drakfastigheter

Status

Färdigställt

Kompetens

Projektledning, Projekteringsledning, Byggledning, KA, Besiktning, Installationskonsulter.

Plats

Sundsvall

Airdome skyddar Nordichallen mot stora snömängder

Varmluftsballonger byggs normalt sett på marken, men i Nordichallen i Sundsvall har en nio meter hög airdome, Europas största till ytan, byggts uppe på taket för att skydda hallen mot de tunga snömassor som annars ansamlas där.

Smart teknik sparar både energi och pengar

Formen på ballongen gör att snön rasar av duken, men på taket finns även snösensorer som styr när värmen skall kopplas på och när trycket ska ökas i airdomen. När snön närmast duken smälter blir friktionen så liten att snön rasar av. Värmen som används är överskottsvärme som uppkommer via den nya kylanläggningen som man använder för att göra is till banorna för skridskor, hockey, curling och bandy. Om värmen inte skulle räcka just när det snöar är systemet även ihopkopplat med fjärrvärmen i anläggningen. Driftskostnaderna på fläktarna minimeras då luften inte behöver bytas ut, och uppvärmd luft skickas endast in vid behov, när det snöar mycket.

”Jag är sportintresserad och har sett många airdomes för olika verksamheter, men då på marken över exempelvis fotbolls- eller tennisplaner. Efter att vi gått igenom olika förslag på förstärkningar av taket kom jag på att man istället kunde ta bort snölasten genom att sätta en airdome med varmluft uppe på taket”, säger Niklas Nyberg, projektledare på Sweco.

Genom den nya lösningen beräknas Drakfastigheter spara många miljoner, dels genom insparad snöskottning och dels genom att undvika en ombyggnation där hallen förstärks för rätt snölast.

I projektet har flera av Swecos verksamhetsområden arbetat integrerat med projektledning, besiktning och smarta installationslösningar.