0 av 0 för ""

Akustiklösningar till Emausskolan i Västerås

Swecos uppdrag

Projektera akustiklösningar, allt från trafikbuller från närliggande järnväg, rumsakustik i skolmiljöer och idrottshall, till projektering av luft- och stegljudsisolering med trästomme.

Kompetens

Akustik

Kund

Emausskolan, Västerås kommun

Illustration: Archus

Emausskolan får bra ljudmiljö med hjälp av återbruk

Emausskolan i Västerås ska byggas ut för att rymma fler elever. Sweco hjälper skolan skapa bra akustiklösningar där delar består av återbrukat material.

Projektet med utbyggnaden sker i etapper och planeras vara klart 2025. Bland annat ska en tillbyggnad och en idrottshall byggas i trä. Sweco har fått i uppdrag att projektera akustiklösningar på skolan. I projektet ingår allt från trafikbuller från närliggande järnväg, rumsakustik i skolmiljöer och idrottshall, till projektering av luft- och stegljudsisolering med trästomme.

”Akustikmässigt är en trästomme mer utmanande än en traditionell betongstomme,” säger Ulrica Kernen, akustiker på Sweco. ”Betong dämpar ljud effektivt genom sin tyngd med eftersom trä är lättare krävs att konstruktionerna byggs upp av flera skikt. Med träkonstruktioner är det avgörande att hålla koll på mötet mellan väggar och golv för att inte sprida ljud i byggnaden. Lite enkelt förklarat kan man säga att det är viktigt vad som sitter ihop och vad som inte får sitta ihop.”

Särskilda krav på akustik i skolor

I Boverkets Byggregler (BBR), som innehåller föreskrifter och allmänna råd för svenska byggnader, finns särskilda krav på akustik i skolor. Efterklangstiden måste anpassas efter hur rummet skall användas, ljudet ska inte leva kvar i rummen utan dämpas ut så effektivt som möjligt.

”Det ska vara en ljudmiljö som gör att elever och personal mår bra, kan fokusera och får en bra arbetsmiljö,” säger Johanna Boivie, projektledare vid Västerås kommun och för ombyggnaden av Emausskolan. ”För att främja en god hälsa på skolan har vi satt extra höga krav på just akustiken och där känner vi fullt förtroende för samarbetet och de lösningar Sweco presenterar.”

Viktigt med återbruk i projektet

I samband med om- och tillbyggnaden av Emausskolan kommer delar av materialet återanvändas. Till akustiklösningarna kan exempelvis gammalt absorbentmaterial återbrukas för att skapa en bra ljudmiljö i de nya byggnaderna. ”Vi planerar bland annat använda takabsorbenter från den gamla byggnaden till väggabsorbenter i den nya gymnastiksalen,” säger Ulrica Kernen.

Att återanvända material är något man vill prioritera, både internt inom projektet men även från externa håll med hjälp av en återbrukskonsult. ”Vi mäter all koldioxid vi sparar via återbruk och strävar såklart efter att den siffran ska bli så hög som möjligt,” säger Johanna Boivie. ”Att arbeta smart med material har vi verkligen tagit fasta på inom projektet vilket känns jättekul och spännande.”