0 av 0 för ""

Alingsås lasarett

Alingsås lasarett

Uppdrag
Om- och tillbyggnad av Alingsås Lasarett som springer ur en parallellt uppdrag 2011.
Skede
Parallellt uppdrag, programhandling, systemhandling, bygghandling
Kund
Västfastigheter
Färdigställt
2021
Kompetens
Arkitektur, vård, energi
Plats
Alingsås
Ansvarig arkitekt
Pernilla Nordén, Kristin Schmitt, Sara Hulthén
Team
Anders Melin, Christina Gunnarsson, Anders Walter, Gunilla Lindahl, Johan Jacobsson, Jenny Ryding med flera.
Projektets storlek i kvm BTA
Ombyggnad cirka 12.500m2. Nybyggnad cirka 10.000m2
Övrigt
Nominerat till Vårdbyggnadspriset 2021

Ett sjukhus med 100-årig historia

Alingsås lasarett uppfördes för över 100 år sedan, redan i början av förra seklet. Alltsedan starten har lasarettet både byggts om och byggts till, men då som nu, har sjukhuset nära avstånd till både centrum och vackra rekreationsområden.

Sweco Architects fick uppdraget ur ett parallellt uppdrag

2011 tog regionstyrelsen beslutet om en om- och tillbyggnad för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvård för patienterna samt en förbättring av arbetsmiljön för personalen. Regionen efterlyste ett parallellt uppdrag som bland annat omfattade att skapa ett välkomnade sjukhus, förnya vårdplatser, samla mottagningsverksamt samt ett dagkirurgiskt center. Sweco Architects fick uppdraget och har idag utformat ett samlat entrétorg där reception, kommunikationsstråk, café och restaurang samt konferensenhet ligger tätt intill varandra. Dagsljusinsläppet har optimerats samtidigt som man har skapat vackra utblickar. Byggnadens utformning minskar även transporterna och underlättar arbetet för sjukhuspersonalen.

Koncept, bärande idé och intention

Uppdraget pågick under en tioårsperiod där flera förändringar under denna tid har skett i vården och även för Alingsås lasarett. Trots det går de ursprungliga bärande idéerna och intentionerna tydligt att känna igen i dagens lokaler. Sjukhusets logistik och flöden har förbättrats, nya sammanhang har bildats och vårdens krav och nya arbetssätt stöds av lokalerna.

Miljöbyggnad silver

I arbetet med om- och tillbyggnationen har man strävat efter miljöbyggnad silver, men utan att ansöka om certifiering.

Nominering från juryn, Vårdbyggnadspriset 2021

Utifrån ett vinnande förslag i en arkitekttävling skapades en strukturell omvandling av hela Alingsås sjukhus som är väl framtidssäkrad. Ombyggnaden tar ett helhetsgrepp där hela huset, gammalt som nytt, är fångat i ett väl genomfört designarbete. Det befintliga och nyproducerade är i samklang vilket skapar ett modernt sjukhus med gott detaljarbete, något som genomsyrar hela byggnaden. Denna omsorg framträder också i genomförandet, framför allt hur logistiken togs om hand under ombyggnaden samtidigt som verksamheten pågick. Den märks också i den välkomnande entrén, vars genomsikt skapar en rymlig plats med tydligt stöd för orientering. Färgsättningen är ljus med väl hanterade ljusinsläpp.

Genom separerade flöden mellan personal, patienter och besökare är huset förberett för framtida utmaningar. Utformningen har också tagit hållbarhetsutmaningen på allvar och tänkt igenom underhållsfrågor för ett effektivt förvaltande. Ett lyckat möte mellan gamla och nya delar, mellan olika arbetssätt, för en hållbar framtid som ett mindre sjukhus.

 

Foto: Bert Leandersson.

Huvudentré Alingsås lasarett
Uteplats Alingsås lasarett
Utomhusmiljö Alingsås lasarett
Utemiljö Alingsås lasarett
reception Alingsås lasarett
konstverk Alingsås lasarett
Café Alingsås lasarett
restaurang Alingsås lasarett
väntrum Alingsås lasarett
Reception Alingsås lasarett
Grön korridor Alingsås lasarett
patientrum Alingsås lasarett