0 av 0 för ""

Angereds sjukhus

Angereds Närsjukhus

Uppdrag
Med Angereds Närsjukhus vill man förbättra folkhälsan i området
Kund
Västfastigheter
Färdigställt
2015
Kompetens
Arkitektur
Plats
Göteborg
Ansvarig arkitekt
Pernilla Nordén

Angereds närsjukhus – där vården är samlad på en enda plats

Genom att samla all verksamhet på en plats blir hälso- och sjukvården mer tillgänglig för människorna i Göteborgs östra delar. Det betyder att man kan möta patienterna tidigt och på så sätt minska det totala vårdbehovet. Med Angereds Närsjukhus vill man förbättra folkhälsan i området, som idag har en medellivslängd som i snitt är nio år lägre än i övriga Göteborg.

Smart energianvändning i sjukhuset

Eftersom regionen har satt nya energimål var en viktig del i projektet att minimera byggnadens energianvändning. Energi till uppvärmning och nedkylning lagras under huset och solceller har placerats på taket för att producera egen el. Sweco har även installerat tekniska funktioner i elsystemen som ska minska standbyeffekter, och för att skapa ett bra inomhusklimat kan man reglera temperaturen i varje enskilt rum.

Underlättar samverkan

Sjukhusets utformning har handlat om att underlätta för samverkan. Närsjukhuset består av två byggnader som binds samman av en glasgång i mitten, härifrån nås alla lokaler, vilket gör det enklare för personalen att samarbeta mellan olika verksamheter. Det leder i sin tur till att vården blir mer effektiv och säker.

Mönster inspirerad av Angered

Sjukhusets fasad är stram, medan huvudentrén är klädd med träpanel för att ge ett varmt och välkomnande intryck. För att stärka kopplingen till stadsdelen har arkitekterna tagit fram ett mönster som har tryckts på både in- och utsidan av huset. Mönstret föreställer Angereds centrum och dess omgivning. På sjukhusområdet finns även fyra innergårdar som har designats av olika konstnärer, där kan patienter och anhöriga umgås i en lugn och fridfull miljö.

Sveriges första nybyggda närsjukhus

Angereds Närsjukhus ligger i nordöstra Göteborg och är Sveriges första nybyggda närsjukhus. Byggnaden innehåller öppenvård, behandling och diagnostik samt dagvårdsenheter. Med hjälp av Sweco kommer Angereds Närsjukhus att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Foto: Bert Leandersson

kostverk lampa och matta
lounge på Angereds sjukhus
Reception på Angereds sjukhus
Vy från Angereds sjukhus
glasdetalj på Angereds sjukhus
glasräcke på Angereds sjukhus
Angereds sjukhus bild från gata