0 av 0 för ""

ASKO: Ett av Norges största automatiserade livsmedelslager

Uppdrag

Automatiserat centrallager

Kund

ASKO

Kompetens

Projektledning, automation, upphandling och implementering

Plats

Vestby, Norge

Sweco hjälper ASKO med kostnadseffektiv lagring

ASKO tillhör Norgesgruppen och är Norges ledande dagligvarugrossist. ASKO har strävat efter att uppnå en rationell och kostnadseffektiv lagring för att fortsätta att vara en ledande färskvarugrossist i Norge. Sweco har bidragit med specialistkunskap under flertalet projekt innefattande förstudiefaser med kravställande, design och upphandling av lagerlösning med automation samt implementering av högautomatiserat lager både för torra och kylda varor.