0 av 0 för ""

Barkarbystaden vid fältet

Barkarbystaden

Uppdrag
En ny levande och hållbar stadsdel
Kund
Järfälla Kommun
Färdigställt
2019
Plats
Järfälla
Kompetens
Stadsplanering
Uppdragsansvarig arkitekt
Johannes Tovatt och Aron Swartz

Barkarbystaden – från flygfält till en levande och hållbar stadsdel

Att det en gång varit ett flygfält där Barkarbystaden nu växer fram, en plats där det bor, arbetar och lever många tusentals människor, är nästan svårt att föreställa sig. En hållbar och energifull stadsdel i nordvästra Stockholm som under de senaste åren påbörjat sin utveckling mot en ny regional hubb, en urban stadsdel med närheten till naturen, en representant för framtidens städer.

Tunnelbanelinjen förändrade förutsättningarna

Det var 2014 som Tovatt Architects & Planners, numera en del av Sweco Architects, påbörjade sin resa med att planera den nya stadsdelen efter att förutsättningarna för projektet förändrats – Beslutet att förlänga tunnelbanesystemet hit och skapa en ny kollektivtrafikpunkt för regionen på vägen in mot Stockholm. Den första delen av projektet vid Barkarby handelsplats var vid det laget redan uppförd, men nya behov hade uppstått. Två nya tunnelbanestationer planerades, en centralt i den nya stadsdelen och en vid nuvarande Barkarby station. Tillsammans med kommunen började arkitekterna planera för hur utvecklingen av området kunde ta till vara de nya möjligheterna och mer än fördubbla antalet bostäder. Man ställde sig frågan: Hur kan Barkarbystaden växa ihop med intilliggande Veddesta och Barkarby handelsplats för att skapa en modern och attraktiv plats att bo och leva?

En stad skapad av och för platsen

Om du ser området ovanifrån kan du ana konturerna av det forna flygfältet, där landningsbanor och hangarbyggnader har fått vara en del av strukturen. Stadsdelen har formats efter landskapet där områdets gröna huvudgator binder samman stadsdelen tillsammans med torg och parker. Dessa strukturerade stadsrum har alla fått sin egen identitet utifrån befintlig natur och kulturhistoria. Strukturen strålar samman kring torg och platsbildningar vid den centrala tunnelbanestationen där stadslivet är som mest intensivt. Varje delområde är formgett med stor eftertanke och flexibilitet för att bjuda in till ytterligare utveckling och förfining.

För att skapa en hållbar och livskraftig stad krävs det mer än det som ögat ser. Hantering av dagvatten och skyfall, placeringen av handel och service, lokalisering och storlek på förskolor, skolor, lekplatser och parker är alla aspekter som har planerats och studerats. Genom att förprojektera gatorna och infrastrukturen för hela Barkarbystaden i ett tidigt skede har man kunnat skapa en helhetsbild utifrån vilken detaljerna växer fram.

Barkarbystaden är det regionala, moderna, och hållbara området med närheten till storstaden, men ännu närmare till naturen, det bästa av två världar. Här kan du bo i en stadsdel som vuxit fram ur sin historia och är skapad för framtidens behov.

Översiktsplan på Barkarbystaden
Mindre plan på Barkarbystaden
Uppgång tunnelbana i Barkarbystaden
Ett torg i Barkarbystaden
Barkarbystadens centrum
Copy link
Powered by Social Snap