0 av 0 för ""

Bild på Barnakuten vid Universitetssjukhuset Örebro

Barnakuten vid Universitetssjukhuset Örebro

Uppdrag
En ny särskild barnakut
Kund
Örebro läns landsting och Regionservice
Färdigställt
2014
Plats
Örebro
Kompetens
Arkitektur
Ansvarig arkitekt
Bengt Folenius

Sweco utformar Örebro Universitetssjukhus barnakut

För att minska stress hos de barn och föräldrar som besöker Universitetssjukhuset i Örebro har Swecos arkitekter fått uppdraget att utforma en särskild barnakut. Att förlägga verksamheten i en egen byggnad kommer även underlätta arbetet för sjuksköterskor och läkare.

2014 stod den nya barnakuten klar på Universitetssjukhuset i Örebro. Byggnaden, som är placerad i en mindre park på sjukhusområdet, är utformad av arkitekter på Sweco som varit med från första skiss till att den stod klar. Den lekfulla formen är ett resultat av platsens form och med tanke på att lokalerna ska användas av barn. Fasaden är täckt i en guldfärgad anodiserad aluminiumplåt och taket är täckt med sedum.

En vårdbyggnad utformad för barn

Hur lokalerna är utformade i en vårdbyggnad har stor betydelse för ett bra patientflöde. För att detta ska bli så bra som möjligt har man tittat på sambanden med övriga verksamheter på området, rummens placering, inredning och storlek samt hur arbetssättet ser ut. Detta i samråd med de medicinska, verksamhetsmässiga och funktionella krav som finns. Eftersom byggandens primära uppgift är att omhänderta barn har även barnperspektivet påverkat utformningen, såsom låga fönster i vissa rum, djupa sittbara fönsterbänkar, målade fruktschabloner, lysande stjärnhimmel i väntrum samt bilder och glaskonst som barnen kan ta på för distraktion när man inte mår bra.

Trädäck med direktentréer för att minska infektionsrisk och smitta

Runt dammen i parken löper ett trädäck med direktentréer in till byggnadens undersökningsrum. På så sätt kan patienterna vid behov gå den vägen istället för genom den allmänna entrén och på så vis minska onödig infektionsrisk/smitta.

Omsorgsfullt valda material

Samtliga material är kontrollerade mot Byggvarubedömningen, vilket innebär att materialen är giftfria.

Foto: Tim Meier

 

Trädgården utanför Örebros barnakut
Översiktsbild över Barnakuten i Örebro
Fasad i guld
Korridor på barnakut
Sjukhusrum på barnakuten
Uteplats på tak