0 av 0 för ""

Innergård på Bärstad förskola

Bärstad förskola, Karlstad

Uppdrag
Ny förskola
Kund
Hammarö Kommun
Färdigställt
2016 invigning 2018
Kompetens
Arkitektur, landskapsarkitektur
Plats
Bärstad, Karlstad
Ansvarig arkitekt
Lina Forslund

Skola i trä med lekfulla inslag

På Hammarö utanför Karlstad har de boende fått en ny skola i trä med lekfulla inslag. Det är på uppdrag av Hammarö kommun som arkitekter och landskapsarkitekter har utformat Bärstad förskola.

Andra skolan signerad Swecos arkitekter

Hammarö, utanför Karlstad, är en växande kommun och har som strategi att först bygga skola för att stå rustade och höja attraktiviteten för de bostäder som sedan byggs. Bärstad förskola blir den andra skolan i området som är signerad Swecos arkitekter.

Tillsammans med verksamheten och representanter från kommunen har man utformat förskolan och dess utemiljöer, från programhandling och ny detaljplan till förfrågningsunderlag. Klara Arkitekter sedan ansvarat för projekteringen.

Inkluderar naturen i pedagogiken

Skolan är uppbyggd kring en atriumgård och som blir en gemensam vistelseyta utomhus. Stort fokus har lagts vid just utemiljöerna samt skolans utformning för att på olika sätt främja barnens kreativitet. Ett av skolans mål är att lyfta in naturen i pedagogiken, något som bland annat avspeglar sig i byggnadens utformning där trä är det dominerade materialet och används för ytskikt både inom- och utomhus samt på väggar och golv. Generösa fönsterstorlekar med låg bröstning och utblickar mot den intilliggande skogen är ytterligare ett sätt att knyta den intilliggande naturen och omvärlden till verksamheten.

Bärstad förskola öppnade i januari 2018.

Foto: Felix Gerlach. 

Lekande barn inne på Bärstad förskola
Matsal på Bärstad förskola
Röda hus till Bärstad förskola
Bärstad förskola