0 av 0 för ""

Bollnäs resecentrum i nattljus

Bollnäs resecentrum

Uppdrag
Bollnäs nya resecentrum
Kund
Bollnäs kommun
Färdigställt
2020
Kompetens
Arkitektur infrastruktur, landskapsarkitektur, el/tele, installation, konstruktion
Plats
Bollnäs
Ansvarig arkitekt
Elisabet Bergman
Ansvarig landskapsarkitekt
Hanna Wikström

Ambitionen att bli Sveriges bästa resecentrum

Efter ett förväntat högre tryck på resande med kollektivtrafik fattade Bollnäs kommun beslutet att bygga ett nytt resecentrum intill det befintliga i Bollnäs. Ambitionen har varit hög, med målet att bli både en välkomnande entré till staden och Sveriges bästa resecentrum för resenären. Med ledorden säkert, tryggt, tillgängligt och bekvämt påbörjades uppdraget för Sweco.

Swecos uppdrag

Det nya resecentrumet invigdes i december 2020 och samlar buss samt lokal- och regionaltåg på ett och samma ställe. På så sätt förenklas resan för resenären som snabbt och smidigt kan byta mellan olika färdmedel. Sweco har gestaltat och projekterat hela anläggningen, både den nya dockningsstationen och omkringliggande mark med gång- och cykelvägar, parkeringar, bussangöringar och entrétorg.

Ett hållbart resecentrum

Miljöfokus har genomsyrat hela uppdraget. Till exempel har material som håller över tid och är slittåliga använts, som, granit, cortén, tegel, betong och limträ. Byggnadens form har även den fötts ur kravet på hållbarhet. Den lutande huskroppen har fått solceller, grönt tak och växtbäddar som tar emot dagvattnet. Under vintertid görs buss- och torgytor isfria genom värmen från returvattnet i stadens fjärrvärmenät som tas tillvara och tinar upp de hårda ytorna. En annan viktig aspekt i projektet har varit att göra platsen mer tillgänglig. De olika nivåerna på marken och i byggnaden har därför anpassats för att det ska vara smidigt att förflytta sig mellan resecentrumets olika delar.

Det nya resecentrumet kompletterar stadsbilden samt förstärker och strukturerar med tydliga stråk.

Prisbelönt projekt

När Sveriges Arkitekters Gävle-Dala arkitekturpris delades ut 2021 blev Bollnäs resecentrum hedersomnämnd. Resecentrumet är även är en av fyra finalister på Trafikverkets arkitekturpris 2021 som delas ut av Trafikverket.

Foto: Tim Meier.

Resecentrum i trä
Takdetaljer Bollnäs resecentrum
Vänthall Bollnäs resecentrum
Vackra trädetaljer Bollnäs resecentrum
Bollnäs resecentrum
blomster Bollnäs resecentrum
Skylt Bollnäs resecentrum
Vacker landskapsdetalj Bollnäs resecentrum
Bollnäs resecentrum terminal
Sittbänk utanför Bollnäs resecentrum
Bussterminal Bollnäs resecentrum
Mönster på glas Bollnäs resecentrum
Entré Bollnäs resecentrum
Copy link
Powered by Social Snap