0 av 0 för ""

BRF Igelbodaplatån

Uppdrag

Projektledning Solcellsanläggning

Kund

Brf Igelbodaplatån

Status

Pågående

Kompetens

Hållfasthetsberäkning, Systemdesign, Elkvalitetsproblematik, Ekonomi, Kontraktsförhandling, Projektledning Entreprenad ABT06

Plats

Saltsjöbaden, Stockholm.

Installation av solcellsanläggning

När bostadsrättsföreningen Igelbodaplatån i Saltsjöbaden utanför Stockholm skulle sätta upp solceller på sina sex fastigheter fick Sweco i uppdrag att utvärdera inkomna anbud och genomföra en riskanalys. Solcellsanläggningarna är på vardera 90 kW med en total installerad effekt om 540 kW och beräknas vara återbetalade inom endast sex år. Sweco fick fortsatt förtroende att projektleda installationen och genomföra besiktning.

Brf Igelbodaplatån är en bostadsrättsförening som ligger rätt i tiden. Några år tidigare hade man installerat bergvärme som sin huvudsakliga energikälla för varmvatten och tappvarmvatten och nu var det dags att investera i solcellsanläggningar. Sweco fick initialt i uppdrag att utvärdera inkomna anbud och leverera en riskanalys till styrelsen kring den tänkta installationen.

Hållfasthetsberäkning för solcellsanläggningen

I projektledningstjänsten bistod Sweco föreningen med förhandling och kontraktsskrivning. Sweco har varit entreprenörens enda kontaktpunkt under projektet och sett till att slutbesiktning genomförts och att slutdokumentation kommit in.

På uppdrag av Brf Igelbodaplatån genomförde Sweco även en hållfasthetsberäkning för att säkerställa att taket höll för den extra belastning som en solcellsanläggning innebar.

Installation av de sex solcellsanläggningarna på föreningens tak om en samlad installerad toppeffekt om 540 kW är nu driftsatt.