0 av 0 för ""

Brf Loftet

Brf. Loftet, Blackeberg, Stockholm

Uppdrag
Bostadshus med smålägenheter
Kund
Besqab
Färdigställt
2018
Kompetens
Arkitektur
Plats
Västerås
Arkitekter
Kajsa Lidman, Susanna Åkerman, Emma Almroth

Prisbelönat och välutvecklat koncept för smålägenheter

För att möta efterfrågan på mindre lägenheter till en lägre boendekostnad har Sweco på uppdrag av Besqab utformat Brf. Loftet i Skarpnäck. Utformningen bygger på ett prisbelönat och välutvecklat koncept för smålägenheter.

Lägenhetsmoduler med lägre boendekostnad framtaget av Sweco

På uppdrag av Besqab har arkitekter på Sweco gestaltat bostadshuset Brf. Loftet i Stockholmsförorten Blackeberg. Utformningen bygger på en lägenhetsmodul som Sweco tagit fram i tidigare samarbete med beställaren med visionen om att skapa bostadshus med smålägenheter till en rimlig boendekostnad. Modulen är en välplanerad lägenhet om 32 kvm, som har använts i flera föregående projekt och under årens lopp vidareutvecklats och förbättrats.

Brf. Loftet består av två huskroppar som är anpassade efter platsens kuperade terräng, vilket har gett en suterrängvåning med enkelsidiga lägenheter med uteplats och utblickar mot den intilliggande skogsparken. Lägenheterna i de ovanliggande våningarna nås från entrébalkonger som vetter mot gatan, och som även de, tack vare entrébalkongernas djup, får en egen uteplats. Då lägenheterna är genomgående har samtliga utblickar mot skogsparken. Byggnadsvolymerna är sammankopplade med ett gemensamt trapphus. Kring trapphuset vidgas entrébalkongen till gemensamma, väderskyddade uteplatser på varje våning.

Fasader i tegel och trä

Fasaderna är utförda i tegel och trä, gedigna och naturliga material. Gavlar och gårdsfasad har ett ljust och varierat tegel som ställer sig i vacker kontrast till de lättare loftgångagrna i trä.

Prisbelönt koncept

Besqabs smålägenheter har blivit ett beprövat och prisbelönt koncept. Projektet i Skarpnäck, även det signerat Sweco, fick Ekkronans Stora Boendepris 2009.

Foto: Tim Meier. 

Lägenheter med loftgång
Passage genom hus
Brf loftet skymtar bakom skog
Nattbild på brf Loftet