0 av 0 för ""

Campus Valla vinner Årets Bygge

Uppdrag

VVS-projektering i både projekterings- och byggskede, styr- och övervakning, sprinkler samt energisamordning.

Kund

Akademiska Hus

Status

Färdigställt

Kompetens

Installationskonsulter inom vvs, fastighetsautomation, energi och brand- och riskteknik.

Plats

Linköping

Studenthuset Linköpings Universitet utses till Årets Bygge

Linköpings nya röda studenthus, Campus Valla, vann utmärkelsen Årets Bygge 2020. Swecos installationskonsulter har spelat en stor roll i arbetet med att uppnå Miljöbyggnad Guld.

Swecos uppdrag som omfattat vvs-projektering i både projekterings- och byggskede, styr- och övervakning, sprinkler samt energisamordning har involverat flera av Swecos kontor i Östergötland, Gävle och Göteborg.

– Det har varit ett jätteroligt uppdrag att arbeta med där Swecos samlade kompetens inom energioptimering och innovativa lösningar verkligen skapat värde, säger Björn Kleist, regionchef Swecos installationskonsulter.

Integrerat hållbarhetsarbete och samverkan gav många vinster

Det häftiga studenthuset med 1000 innovativa studieplatser är klassat som Miljöbyggnad Guld. Behovsstyrd belysning baserat på antal besökare, 1200 kvm solceller som bidrar till ca 75% av byggnadens elförsörjning och 750 inbyggda fuktsensorer som tidigt upptäcker eventuell fukt är några exempel som bidragit. Bygget som pågått sen sommaren 2017 och invigdes i augusti 2019 vinner den prestigefyllda utmärkelsen i konkurrens med 68 andra förslag.

– För att kunna nå de högt ställda hållbarhetsmålen har vi bland annat följt ett speciellt hållbarhetsprogram där samtliga teknikdiscipliner deltagit. Att arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågorna och integrera hållbarhetsaspekten i alla skeden och alla discipliner är vi vana vid i Sweco. En viktig framgångsfaktor för de höga ambitionerna har dock varit beställarens förmåga att skapa bra förutsättningar för effektivt samarbete, säger Björn Kleist.

Foto: Linköpings Universitet/ Fotograf: Magnus Johansson

 

Juryns motivering

”En tydlig gemensam vision och samverkan mellan alla aktörer har präglat genomförandet. Projektet har genomsyrats av innovativa lösningar. En mycket tydlig kostnadsstyrning har möjliggjort den låga byggkostnaden. Vinnaren har fått högsta betyg i alla kriterier. Arbetsglädje, stolthet och gott ledarskap har bidragit till att Studenthuset i Linköping nu kan tituleras vinnare av Årets Bygge 2020”, sa juryns ordförande Ruben Aronsson när han presenterade vinnaren.

Foto: Linköpings Universitet/ Fotograf: Magnus Johansson

Interiör Campus Valla