0 av 0 för ""

Perspektivbild av Canningområdet

Canningområdet

Uppdrag
Utformning av Canningområdet
Kund
Riksbyggen
Status
Pågående
Kompetens
Arkitektur, Landskapsarkitektur, Stadsplanering
Plats
Göteborg
Ansvarig arkitekt
Kajsa Crona

Bostäder vid havet

Tillsammans med Riksbyggen utformar arkitekter på Sweco det nya Canningområdet utanför Strömstad. Totalt planerar man för 400 nya bostäder i attraktiva lägen vid havet.

Förstärka bandet mellan Strömstads stadskärna och havet

Projektet som rör utvecklingen av det så kallade Canningområdet i Strömstad är ett resultat av en vunnen markanvisningstävling. Här planerar man nu för 400 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. Visionen för området handlar om att förstärka bandet mellan Strömstads stadskärna och havet.

Swecos uppdrag omfattar en varierad bebyggelse och bostadshus med två till sex våningar, vilket skapar variation i stadsbilden. Mitt i området ligger Tornhuset, omkring 10 våningar högt, som placeras invid bergväggen. Det höga huset ger dynamik till området och fångar upp den skala som redan finns i den kuperade terrängen.

Hög miljöprofil

Stor vikt läggs på att skapa nya torg för ett dynamiskt stadsliv och utveckling av kajpromenaden. Miljöprofilen i den nya stadsdelen är hög och samtliga byggnader är minst klassificerade enligt Miljöbyggnad Silver.

Uppdraget genomförs i samarbete med Riksbyggen och Strömstad kommun. Projektet beräknas pågå under lång tid.

Visualisering: Sweco.

Perspektivbild av Canningområdet
Översiktsbild av Canningområdet