0 av 0 för ""

Centralplan Stockholm

Centralplan i Stockholm

Uppdrag
Programhandling, rivning och bygghandling, byggplatsuppföljning
Kund
Jernhusen
Färdigställt
2022
Kompetens
Landskapsarkitektur, konstruktion, trafikplanering, VA
Plats
Stockholm
Ansvarig landskapsarkitekt
Fredrik Toller
Team
Nima Karimzadeh, Maria Östlund, Malin Törnqvist

Från körbana till inbjudande torg och upplevelse för resenärer

När Sweco fick i uppdrag av Jernhusen att rita om Centralplan utanför Stockholms Centralstation skiftade platsens primära inriktning – från uppställningsplats för taxibilar till en multifunktionell yta och ankomstupplevelse med känsla av skärgård för resenärer.

Designkoncept med inspiration från Stockholms skärgård

Centralplan ligger mitt i Stockholm vid Centralstationen, Nordens mest trafikerade järnvägsstation med mer än 200 000 besökare varje dag. En faktor som ställer höga krav på både gestaltning och material, som behöver vara hållbara över tid och tåla ett högt slitage.

Den huvudsakliga funktionen för Centralplan historiskt har varit att taxibilar, tidigare hästskjutsar, ska kunna ställa sig där i väntan på kunder. Swecos gestaltning utgår istället från resandeperspektivet med målet att skapa en optimal och värdig upplevelse för trafikanter som ankommer Stockholms Central, kanske i det allra första mötet med huvudstaden. Tanken är att upplevelsen ska kunna associeras med något typiskt för Stockholm, nämligen skärgården. Vid huvudentrén möts man av prunkade planteringar och informella sittplatser på den ”arkipelag” av öar som står utplacerade och skapar rumslighet. Arkipelagen fungerar även som riktningsvisare för taxibilar så att de kör ut rätt väg.

”Stranden”

Närmast stationshuset finns en rejäl yta kallad ”stranden” belagd med stora återbrukade granithällar med plats för flera uteserveringar.

”Havet”

För att ta bort fokus på körbanan och istället prioritera resenärernas upplevelse, har ett gemensamt golv med multifunktionell användning skapats. Här har Swecos arkitekter återskapat solglittret i havet med ett komplext mönster i granit. Mönstret gör också att taxibilarna förstår var de ska stå. Det gemensamma golvet ger en ökad tillgänglighet då tidigare nivåskillnader eliminerats.

Swecos trafikplanerare, Louise Bergström står bakom idén att göra ytan till mycket mer än ett taxistopp och öppna upp för olika aktiviteter och en framtid där taxibilar kanske inte ens existerar. Flexibiliteten ger möjlighet att utveckla platsen för flera syften under en lång tid framöver. Då det inte finns några kantstenar och tydlig körbana kan golvet användas för olika ändamål. Genom ett rutnät av noder kommer man enkelt att kunna fästa in tält, stolpar, scener och annat om man vid speciella tillfällen exempelvis skulle vilja ha torghandel eller en konsert här. Rutnätet av stål som spänner in i stenarna motverkar också den trafikrörelse på platsen som gör att stenar rör sig.

Återbrukad svensk granit klimatsmart val

Markmaterialet, den svenska graniten, valdes med hjälp av det visuella klimatberäkningsverktyget BIMitigation som gjort det lätt att välja rätt material utifrån klimatpåverkan och kostnader. Genom att använda den återbrukade svenska stenen sparades 350 000 kilo koldioxid jämfört med andra alternativ.

Mångfacetterad bänk

På mötesplatsen finns sittplatser i form av den underhållsfria bänken Arkipelag, som kan placeras fristående, kurvad eller på murar, ritad av Swecos landskapsarkitekt Fredrik Toller med Nola som tillverkningspartner. Sittplatserna är utformade som ett kluster av små öar, med plats för både växter och buskar att växa runt.

Det som förut primärt var en körbana och taxistopp är nu en mötesplats i en inbjudande miljö – Stockholm har fått ett nytt centralt torg.

Foto: Jann Lipka.

Stenläggning
Mönster i stenläggning
Vackert stenmönster centralplan
blänkande stenläggning
Upplyst gata taxibilar
Parkbänkar Centralplan Stockholm
Uteservering Stockholm centralstation
Uteservering centralplan
Stockholm centralstation