0 av 0 för ""

Centralposthuset Malmö

Centralposthuset Malmö

Uppdrag
Tillbyggnad
Kund
Volito Fastigheter AB
Färdigställt
2011
Kompetens
Arkitektur
Plats
Malmö
Ansvarig arkitekt
Gunilla Wembe
Storlek
12 600 kvm BTA

Centralposthuset – ett av Malmös viktigaste arkitektoniska monument

Centralposthuset utgör ett av Malmös viktigaste arkitektoniska monument från tidigt 1900-tal. Byggnaden är sedan 1930-talet är klassad som byggnadsminne och innehar betydande kulturhistoriska värden. I samband med att Posten lämnade byggnaden fick Sweco i uppdrag att ta fram ett förslag på tillbyggnad av huset.

Ledord vid ombyggnationen

Utgångspunkten för ombyggnationen var att tillvarata och vidareutveckla Centralposthusets värden och karaktärsdrag och anpassa huset till dess nya funktioner.

Ledorden har varit respekt och ömsesidig samverkan mellan tillbyggnad och befintlig kontext, där den ursprungliga planlösningen (innergården) och äldre detaljer frilagts för att tydliggöra och öka förståelsen av byggnadens historiska dimension.

Ett centralt läge under omvandling

Centralposthuset ligger i Malmös absoluta centrum, i anslutning till centralstationen. Området kring huset är ett av stadens starka utvecklingsområden. Här sker en snabb omvandling av områdets användning från hamn-och logistikkvarter till bostads-, kontors- och nöjeskvarter.

Trappa på kontor
Tegelfasad
Närbild på trappa
lounge på kontor
gemnsamma ytor kontor