0 av 0 för ""

Här samlas vården kring patienten

Uppdrag

Om- och nybyggnad av operationshuset på Centralsjukhuset i Karlstad

Kund

Landstinget i Värmland och Skanska

Status

Färdigställt

Kompetens

Arkitektur, installation, ventilation, el, tele, energi och logistik

Plats

Karlstad

Högspecialiserad vård i flexibla och energieffektiva lokaler

Vid Centralsjukhuset Karlstad finns den högspecialiserade vården, vård som de allra flesta behöver vid få tillfällen i livet. Där samlas ett tjugotal olika specialistkompetenser bland annat för ögon, hud, gynekologi, njurmedicin, barnmedicin, kirurgi, PCI samt onkologi. Sjukhuset erbjuder cirka 500 vårdplatser.

Operationshuset vid sjukhuset är unikt på många sätt. I den nya byggnaden ryms allt under samma tak. Här samlas vården kring patienten istället för att patienten går runt till olika avdelningar och mottagningar – allt för att göra vården så smidig och enkel som möjligt. Med de moderna och flexibla operationssalarna kommer även ett helt nytt sätt att arbeta.

Ett sjukhus där dagsljuset flödar

Till operationshuset kommer människor när de är som mest sårbara, då är det viktigt med en trygg och vacker miljö. För att få in mer dagsljus har vi öppnat korridorerna mot fasader med fönster, byggt glaspartier mellan rum och satsat på många ljusgårdar. Den nya entréhallen kommer också att bjuda på mycket ljus, den sträcker sig upp i två våningar och skapar öppenhet och rymd. Vi har även arbetat med konstnärlig utsmyckning, både för att sätta en personlig prägel på byggnaden och för att det ska bli lättare att orientera sig i huset.

Energi och miljö viktiga fokusområden i projektet

Jämfört med många andra sjukhus är energiåtgången i det nya operationshuset låg. Genom att simulera olika situationer kom man efter hand fram till vilken lösning som var mest energieffektiv i driftskedet.

Operationshuset är miljöcertifierat enligt LEED och var den första byggnaden som certifierades enligt LEED Healthcare i Sverige. För att uppnå certifieringen bedömer man några olika kriterier som inneklimat, energianvändning, vattenförbrukning och val av material.

Projektet har präglats av starkt miljöfokus där tre huvudområden fått styra: LEED, SundaHus och energihantering.

Fotograf: Tim Meier