0 av 0 för ""

Citytunneln Malmö

Citytunneln Malmö

Uppdrag
Citytunneln, Station Malmö C Nedre, Station Triangeln och Station Hyllie
Kund
Trafikverket / City Tunnel Project
Status
Färdigställt
Kompetens
Arkitektur, Infrastruktur
Plats
Malmö
Ansvarig arkitekt
Lars Lindahl, Lars Nilsson, Anders Öreberg, Cecilia Spannel, Per Kinn och Claes R Janson
Övrigt
Station Triangeln erhöll Sveriges Arkitekters Kasper Salin-priset 2011

Ett av Sveriges största infrastrukturprojekt

Citytunneln under Malmö är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt som knyter samman Skåne med Själland. För Swecos arkitekter har uppdraget omfattat tre av dess underjordiska stationer; Station Malmö C Nedre, Station Triangeln och Station Hyllie samt ombyggnad av Malmö Centralstation.

Malmö Centralstation

Citytunnelns spår har dragits norr om Malmö Centralstation, vilket inneburit att stationens huvudpunkt flyttats norrut. Den nya delen av stationen utgörs av en glasbyggnad – Glashallen. Den nya och gamla stationshallen skiljer sig markant från varandra, både i innehåll och funktion, men även i utformning, så som val av material och inredning. Målet med utformningen av stationen var att integrera den nya delen med det redan befintliga och på så sätt skapa en tydlig helhet.

Glashallens främsta funktion är att ta hand om den ökade strömmen av resenärer. Medan Centralhallen, den äldre delen, har fått ny funktion och resenärerna möts här av gondoler och kiosker med matförsäljning. Gondolerna är inspirerade av de som tidigare fanns på stationen och utformade i trä med detaljer i zinkplåt och natursten.

”Cut-and-cover teknik”

Station Malmö C Nedre har byggts med så kallad ”cut-and-cover teknik” vilket innebär ett öppet betongschakt som sedan täcks av ett ”betonglock”. Stationen har fyra spår och två mellanliggande plattformar. Huvuduppgången från Malmö C Nedre leder till en ny glasad entréhall, kopplad till den befintliga stationen. Uppgångar finns även vid Hjälmarekajen intill Malmö högskola, vid korttids- och taxiparkeringen samt i ett nytt parkeringshus.

Station Triangeln

Station Triangeln ligger betydligt djupare än Malmö C Nedre och har byggts som ett urfräst bergrum. Den underjordiska stationen består av ett 250 meter långt stationsrum med en mittplattform och två spår samt två uppgångar. Uppgångarna har infogats som paviljonger och är placerade intill S:t Johanneskyrkan och Tandvårdshögskolan. Uppgångarnas fasadyta är i sin helhet byggda som ett structural glazing-system, där det förekommer både genomsiktligt och ogenomsiktligt glas. Den bärande stålkonstruktionen är fribärande med upptag endast i byggnadernas periferi, vilket är en förutsättning för den arkitektoniska gestaltningen. Med station Triangeln har Malmö fått en unik ny regional- och fjärrtågsstation mitt i centrum. Triangeln har cirka 37 000 resande per dygn och är därmed Sveriges tredje största järnvägsstation.

Mottog Kasper Salin-priset 2011

Station Triangeln erhöll Sveriges Arkitekters Kasper Salin-priset 2011.

Hyllie Station

Hyllie är Malmös port mot Köpenhamn, då det är den station man först möts av när man kommer med tåget från Danmark. Stationen är därför en viktig plats med en utformning som markerar platsens värde.

Stationen är inte utformad som en traditionell stationsbyggnad, utan man har valt att jobbat med andra element. Det stora runda taket har en diameter på 45 meter och svävar som ett UFO över stationens entré.

Taket har 52 runda lanterniner som släpper igenom dagsljus ner till perrongerna. Dagsljus och siktlinjer har varit viktiga designaspekter för att höja platsens trygghet. Stationen har fyra spår och två plattformar och anpassad för regional- och lokaltåg. För stationens belysningskoncept står Bartenbach LichtLabor, Innsbruck och den konstnärliga utsmyckningen är gjord av Kristina Matusch i Malmö.

Foto: Felix Gerlach

Station Triangeln
Tågperrong
Glastak på tågperrong
Detaljbild på citytunneln i Malmö
Vägg i citytunneln
Pelare i citytunneln
Detaljbild av station triangeln
Uppgång vid citytunneln Malmö
Fönsterdetaljer i citytunneln Malmö
Tågperrong vid cityunneln i Malmö
Tågspår i tunnel
Uppgång station Triangeln