0 av 0 för ""

Clarion hotel Arlanda

Clarion hotel Arlanda

Uppdrag
Ett nytt hotell med fartfylld elegans
Kund
Swedavia
Färdigställt
2012
Kompetens
Arkitektur
Plats
Stockholm
Ansvarig arkitekt
Anders Erikols och Jan-Ove Fogelberg

Clarion Arlanda – en viktig del i det framtida Airport City

Clarion Arlanda, ett hotell med 414 rum och en större konferensanläggning på Arlanda flygplats i direkt anslutning till Sky City och terminalerna. Hotellet som blivit ett nytt landmärke på flygplatsen, är också en viktig del i det framtida planerade Airport City tillsammans med flera sammanlänkade kontorshus i parkmiljö.

Fartfylld och lekfull elegans

Hotellbyggnadens tydliga grundvolymer spelar med varandra och med tidigare byggnadsverk. De svängda linjerna i högdelen faller väl in i flygplatsens tidigare arkitektur samtidigt som de ger en stark egen identitet och en fartfylld spänst åt den höga volymen. Fasaden har ett horisontellt svepande och starkt grafiskt mönster i glas och sten. Stenbanden upplöses till synes slumpmässigt och svävar visuellt ibland fritt i de omgivande glasytorna. Associationerna går till flyg och snabb rörelse. Fasaden vill förmedla och spegla en fartfylld och lekfull elegans, inspirerad av och starkt kopplad till platsen och verksamheten.

Ett hotell med flera faciliteter

Hotellet har 12 våningar med 414 hotellrum. Konferensrum, VIP-konferens, restaurang, à la carte restaurang och wellness center kommer att inhysas i byggnaden.

Foto: Tim Meier. 

Clarion hotel Arlanda
Korridor på Clarion hotel Arlanda
Hall på Clarion hotel Arlanda
Konferens och lounge
Entré till Clarion hotel Arlanda
Fasad av Clarion hotel Arlanda