0 av 0 för ""

Colombo city port

Colombo port City, Sri Lanka

Uppdrag
Stadsplan för Colombo Port City på Sri Lanka
Kund
China Harbour Engineering Company Ltd
Status
Pågående
Kompetens
Arkitketur, stadsplanering, landskapsarkitektur, miljö
Plats
Colombo, Sri Lanka
Ansvarig arkitekt
Anna Hessle

Stadsplan för Colombo Port City på Sri Lanka för 40 000 invånare

 Sweco har fått uppdraget att utforma stadsplanen för Colombo Port City, Sri Lanka, som ska bli en ny och modern stadsdel för cirka 40 000 boende och lika många arbetsplatser. Stadsdelen som ska ligga på utfylld mark mellan den gamla stadskärnan och den nya industrihamnen, innehåller bostäder, skolor, kontor, hotell och kommersiella ytor.

Förebild vid nybyggnation på Sri Lanka

Port City innebär en möjlighet att med en helt ny stadsdel visa på hållbara lösningar för infrastruktur, stadsbyggande och arkitektur i ett tropiskt klimat. Swecos team hoppas på att projektet ska bli en förebild vid nybyggnation på Sri Lanka med omnejd.

Vikten av täthet kring kollektivtrafiknoder – minskar bilberoendet i staden

Programmet för den nya stadsdelen är en möjlighet att arbeta med den täta blandstaden, vilken ger ett rikt urbant liv och är för framtiden en hållbar lösning. Genom stadsdelens utformning ska energianvändningen minska och ett bra mikroklimat skapas. Strukturen som håller på att växa fram är uppbyggd på en täthet kring kollektivtrafiknoder vilket skall minska bilberoendet. Kanaler och parker skapar gröna publika stråk och släpper in den svalkande havsbrisen.

Tätt samarbete med kunden

Beställaren China Harbour Engineering Company Ltd. ska konstruera markutfyllnaden. De står också för en stor del av investeringarna för infrastruktur och publika ytor, i samarbete med den lokala hamnmyndigheten. Projektet som leds av Swecos arkitekter har ett multidisciplinärt team med.

Visualisering: Sweco 

Colombo city port Sri Lanka
Hamn vid Colombo port city Sri Lanka
Vy från hav vid Colombo port city Sri Lanka