0 av 0 för ""

Smart teknik kan upptäcka skogsbränder

Uppdrag

Föreslå detektionskoncept för att kunna upptäcka och larma om skogsbränder i tidigare skede än idag.

Kund

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB

Status

Färdigställt 2020

Kompetens

Brand- och riskteknik

Plats

Stockholm

Ökad risk för skogsbränder med varmare klimat

Med 24 miljoner hektar skog kommer Sverige på första plats i Europa när det gäller arealen skogsmark, undantaget Ryssland. Ett allt varmare klimat innebär dock en ökad risk för skogsbränder. 

Ju tidigare bränder upptäcks desto större möjligheter finns att samordna bekämpningen effektivt. Här kan smart teknik bidra både till upptäckten av bränder och till att dela information mellan alla aktörer som deltar i brandbekämpningen. 

Satelliter, drönare och kameror kan samverka

Swecos experter inom brand- och riskteknik har, på uppdrag av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, gjort en utredning om möjligheterna att med digitala tekniska lösningar upptäcka bränder i skog och mark. Swecos undersökning och analys har bland annat omfattat:  

  • Brandflyg med datalänk till marken 
  • Värmedetektion med IR-teknik 
  • Satelliter i rymden 
  • Rökdetektion med radarteknik eller lidarteknik 

 I vårt uppdrag ingick att ta fram förslag på framtida detektionskoncept där olika tekniker samverkar. Målet är att kunna upptäcka och larma om skogsbränder tidigare än idag, vilket då innebär att det krävs mindre resurser för att släcka en eventuell brand, säger Christian Jönsson, affärsområdeschef Brand- och riskteknik på Sweco. 

Utmaning: Hitta optimal mix av teknik och metoder

För ett ytmässigt stort land som Sverige behövs inte bara smart teknik, det krävs också att teknik kombineras på ett genomtänkt sätt och att det finns reservsystem om något går fel. 

 – Vi vill finna den optimala mixen av teknik och metoder som passar oss i Sverige, snarare än att byta ut allt. Uppdraget ska bygga vidare på de projekt och arbeten som redan gjorts för att förbättra svensk skogsbrandsdetektion, säger Rickard Hansen, skogsbrandexpert på MSB. 

Swecos uppdrag ingick också att studera effektiviteten vid användning av brandflyget, vilket även i framtiden kommer att spela en viktig roll för upptäckten av skogsbränder.