0 av 0 för ""

Vasakronan digitaliserar sitt fastighetsbestånd

Uppdrag

Digitala tvillingar till Vasakronan

Kund

Vasakronan

Kompetens

Digital utveckling

Status

Pågående

Vasakronan digitaliserar sitt fastighetsbestånd

Vasakronan digitaliserar sitt fastighetsbestånd och skapar digitala tvillingar av cirka 170 fastigheter genom Twinfinity® som är en molnbaserad plattform för digitala tvillingar. Genom att ansluta fastighetsdata till en 3D-modell kan data visualiseras och analyseras och tala om hur fastigheten är konstruerad, hur den fungerar, och hur den mår.

Resursmart, ekonomiskt och bra för miljön

Genom att få full kontroll över all relevant data kan drift och förvaltning optimeras, klimatavtrycket minskas och Vasakronans tjänsteutbud bli mer flexibelt. Det ger möjligheter att jobba mer resurssmart vilket ger både miljömässiga och ekonomiska vinster. Twinfinity® tillgängliggör digitala byggnader genom API:er för olika tillämpningar och tjänster. Genom den branschgemensamma standarden Real Estate Core populerar Twinfinity system som ProptechOS med byggnadsrepresentationer som gör att det går att kombinera affärdata, driftdata eller sensordata med den digitala byggnaden. Vasakronans definition av en digital tvilling är summan av Twinifinity, realtidsdata från ProptechOS och affärsdata.

Från ritning till digital modellvärld

När realtidsdata från fastigheten kopplas ihop med affärs- och förvaltningsdata i en 3D-modell kan information analyseras, bearbetas, visualiseras och delas. All data visualiseras i en enskild hubb som blir den enda sanningskällan. Det leder till färre felkällor, minskade uppdateringskostnader och aktuell byggnadsinformation för alla intressenter, på alla typer av enheter. Genom projektet får Vasakronan kontroll över all relevant data i sina byggnader under hela livscykeln. Det skapar relevans och ger stora möjligheter till ständiga förbättringar när det gäller hållbara lösningar och flexibilitet i tjänsteerbjudandet.

En resurssmart, optimerad och hållbar förvaltning

Den digitala tvillingen kopplar olika typer av information till byggnadsmodellen via IoT-sensorer för till exempel CO2, närvaro, lokalutnyttjande, temperatur och luftflöde. All data kan visualiseras både i realtid och historiskt. I ett senare skede kan informationen kopplas till ett större sammanhang – den smarta staden som fastigheten är en del av – därigenom kan Vasakronan optimera sin affär och generera en ökad kunskap om respektive fastighets värden och förutsättningar.

Återbruksinventering och hyresinformation i den digitala tvillingen

Den cirkulära ekonomin kan planeras i tvillingen genom data om material och komponenter som kan återbrukas. Även klimatpåverkan kan visualiseras med CO2-avtryck, inomhusklimat och underlag för hållbarhetscertifieringar. Hyresinformation kan läggas in i modellen för att underlätta lokaladministration. Kommande vakanser, lediga lokaler, omsättning i butiker och uthyrda lokaler visualiseras och filtreras på hyresnivåer, intäkter med mera.

Vill skapa ett ekosystem i branschen

Vasakronan arbetar aktivt för att bidra till ett gemensamt och standardiserat ekosystem i branschen, där intressenter och kollegor i andra fastighetsbolag kan dela på kunskap och erfarenheter och dra nytta av varandras modeller och lösningar. När data är öppen, användbar och tillgänglig kan fler till viss del dra nytta av samma information. Kunder och samarbetspartners kan då addera information i Vasakronans modell ur deras respektive perspektiv.