0 av 0 för ""

DigSam

DigSam – digital samhällsbyggnad

Uppdrag
DigSam
Ansvarig
Andreas Huss

Det vi framförallt tar med oss är att detta är något vi måste göra tillsammans. Internt inom våra förvaltningar, mellan förvaltningar men även i samarbete med övriga kommuner i Sverige. Tack vare DigSam har vi en väldigt bra grund för ett nationellt nätverk med likasinnade personer och kommuner där vi kan stötta och hjälpa varandra. Men vi tar även med oss en mängd idéer och tankar kring hur vi kan utveckla våra verksamheter med hjälp av verktyg som bland annat parametrisk design, XR, nya arbetsprocesser och metoder.

Johan Hellman, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs kommun och som var en av deltagarna.

 

Sweco har utbildat ett flertal kommuner om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen och planering

Under 2018–2019 har Sweco genom en seminarieserie utbildat ett flertal kommuner om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen och planering. Projektet är ett av fem delprojekt som ingår i det Vinnovafinansierade projektet DigSam – digital samhällsbyggnad.

Utbildningsseminarier och föreläsningar

Sweco var varit delaktiga i det Vinnovafinansierade projektet DigSam där man lett ett av de fem delprojekten. Genom en serie av fem utbildningsseminarier och föreläsningar har visionen och målet varit att bidra till ökad kunskap om vad som är möjligt inom digital samhällsbyggnad samt på vilka sätt olika aktörer kan samverka. På så sätt kan transparenta processer, metoder och verktyg utvecklas med fokus på att skapa framtidens hållbara, resilienta och smarta städer.

Varje utbildningstillfälle har haft ett särskilt tema, såsom hur digitala verktyg kan användas i medborgar- och aktörsdialog, ITS samt förankring och implementering. Visionen har varit att ge kommunerna kunskap om nya möjligheter inom de olika områdena, exempelvis hur BIM och GIS kan integreras för att minimera barriärer mellan arbetsmetoder, skalor och analyser, hur man i ett tidigt skede med hjälp av datorn kan analysera och ta fram hållbara beslut för klimatkomfort eller med parametrisk styrda metoder undvika större förändringar senare i processen, något som kan kosta tid och minska hållbarheten.

Kommuner som deltog var Helsingborg, Uppsala, Höganäs, Falun, Umeå, Linköping, Gotland och Alingsås.

Slutsatser

Den främsta slutsatsen från projektet är att den här typen av nätverk och inspirationsutbildning är mycket värdefullt för verksamheterna och något som bör fortsätta och nå fler kommuner. Det är genom att kommunerna lär av varandra och samarbetar med akademin och näringslivet som digitaliseringen kan ta fart. Rekommendationen är att någon befintlig organisation, till exempel Lantmäteriet eller Smart Built Environment tar taktpinnen och skapar en plattform för fortsatt kunskapsspridning.

För att fördjupa kunskapen i praktiken är rekommendationen att utforma en task force-grupp av innovationskunniga personer, teknikexperter och personer från kommunerna som studerar och testar olika konkreta utmaningar. Det handlar bland annat om analyser och data mellan BIM/GIS, klimatkomfortanalyser för detaljplaner eller parametrisk design i detaljplaneringen. Tekniken finns, det är hur den ska implementeras som är stora utmaningen.

Om DigSam

Det övergripande projektet DigSam – digital samhällsbyggnadsprocess är ett strategiskt projekt och är ett resultat av regeringens samverkansprogram Smarta Städer. Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.